Шановні друзі! Вітаємо Вас на нашому сайті. Там, де Ятрань круто в'ється, де переплелись зелені барви лісу та жовте золото пшениці, розкинувся величний край хліборобів і металургів – Голованівщина. Впродовж 95 років існування Голованівського району підтримуються давні традиції і звичаї, що говорить про невмирущість українського народу, українського духу. На сьогоднішній день ми досягли фінансово-економічної, промислової стабілізації, стрімко розвивається громадська активність, потужний імпульс надано розв'язанню соціальних проблем. Головними галузями економіки району є сільське господарство, кольорова металургія та харчова промисловість. Завдяки залученню інвестицій відновлено роботу гіганта кольорової металургії ТОВ "Побужський феронікелевий комбінат". Працюють промислові підприємства ДП "Межиріцький вітамінний завод" ДАК "Укрмедпром", ТОВ "Відродження" та ТОВ "КЛК", ДП Голованівське ,, ЛМГ" та ТОВ ,, Мега Майстер". Район займає одне з перших місць в області за площею лісів. ДП Голованівське ,, ЛМГ" та ТОВ ,, Мега Майстер" займаються зовнішньоекономічною діяльністю, мають зв'язки з такими країнами як Німеччина.

Регуляторна політика


ПЕРЕЛІК чинних регуляторних актів, які були видані Кіровоградською обласною державною адміністрацією

З А К О Н   У К Р А Ї Н И "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"

Для використання інформації в роботі та правової обізнаності суб'єктів господарювання надаємо адресу сайту Державної регуляторної служби України: www.dkrp.gov.ua.

Інформація про посадових осіб, відповідальних за реалізацію державної регуляторної політики в Голованівському районі

Методичні рекомендації щодо проведення аналізу регуляторних актів

План діяльності Голованівської районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

Про планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ "Про затвердження Положення про застосування системи електронних
закупівель в Голованівському районі"

Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження голови Голованівської районної державної адміністрації «Про затвердження Положення про застосування системи електронних державних закупівель у Голованівській районній державній адміністрації»  


ЗАХОДИ
ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ
 ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА У 2017 РОЦІ

№ П/П

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

1.

ПРОВЕСТИ ВИВЧЕННЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, ЯКИМИ ВИВЧЕННЯ МЕТОДИКИ І ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ ТА ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЇХ БЕЗУМОВНЕ ВИКОНАННЯ

ПРОТЯГОМ
2017
РОКУ

 ВІДДІЛ  ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ, ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ    РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ВІДДІЛ ЮРИДИЧНОЇ РОБОТИ, КОНТРОЛЮ ТА ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

                                      

Затверджено головою
районної державної
адміністрації
    О.Голімбієвський
« 12» грудня  2016 р.

              ____________________

ПЛАН
ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА
НА 2017  РІК


№ П/П

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

1.

ЗАЛУЧАТИ СУБ”ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ГРОМАДКІСТЬ ДО РОЗРОБКИ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ , ЯКІ СУТТЄВО ВПЛИВАЮТЬ НА РИНКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ПО    МІРІ НЕОБХІДНОСТІ

 ВІДДІЛ  ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ, ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ    РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ВІДДІЛ ЮРИДИЧНОЇ РОБОТИ, КОНТРОЛЮ ТА ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

НЕДОПУЩЕННЯ  ЕКОНОМІЧНО НЕЕФЕКТИВНИХ ТА НЕДОЦІЛЬНИХ НОРМАТИВНО – ПРАВОВИХ АКТІВ З ПІДПРИМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.

ОПРИЛЮДНИТИ ПЛАНИ ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ У ДРУКОВАНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ГРУДЕНЬ  2016 РОКУ

-//-

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЛАСНОСТІ З ПЛАНУВАННЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

3.

ПРОВОДИТИ ПУБЛІЧНІ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РИНКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ПРАВА ТА ІНТЕРЕСИ ПІДПРИЄМЦІВ

ПО   МІРІ НЕОБХІДНОСТІ

-//-

ЗАЛУЧЕННЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ БІЛЬШ ШИРОКОГО ЗАГАЛУ ГРОМАДКОСТІ.

4.

ВРАХУВАТИ  ПРОПОЗИЦІЇ СУБ»ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  ПРИ РОЗРОБЦІ РЕГУЛЯТОРНИХ  АКТІВ

 

ПОСТІЙНО
ПРОТЯГОМ 2017 РОКУ

-//-

ВДОСКОНАЛЕННЯ  МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ  РЕГУЛЯТОРНИХ  АКТІВ

5.

ЗДІЙСНЮВАТИ  ПЕРЕГЛЯД  НОРМАТИВНО- ПРАВОВИХ АКТІВ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ РИНКОВИХ ВІДНОСИН  У РАЗІ ПРИЙНЯТТЯ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЄЮ 

ПРОТЯГОМ
2017  РОКУ

-//-

ЗМЕНШЕННЯ ВТРУЧАННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У ПІДПРИЄМНИЦЬКУ  ДІЯЛЬНІСТЬ

6.

СКЛАСТИ ТА ЗАТВЕРДИТИ ПЛАН ЗАХОДІВ ІЗ ВИЗНАЧЕННЯМ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЇ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

ПОСТІЙНО ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ В ДІЮ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

-//-

ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНИХ ТА ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ

7.

ПРОВОДИТИ СВОЄЧАСНЕ ВИСВІТЛЕННЯ ПРИЙНЯТИХ  РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ  У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ  ІНФОРМАЦІЇ

ПРОТЯГОМ 2017
РОКУ

-//-

СПРИЯННЯ СПРИЯТЛИВОГО ПРАВОВОГО  ПОЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

 


Затверджено головою
                                   районної державної
                                      адміністрації
                                     О.Голімбієвський
« 12» грудня 2016 р. 

 ПЛАН
ПІДГОТОВКИ  РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ  НА 2017 РІК

№ П/П

ВИД  РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

НАЗВА РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

ВИКОНАВЦІ

ЦІЛЬ ПРИЙНЯТТЯ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

1.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ПРО  ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ  ДО  РОЗПОРЯДЖЕНЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  ВІД 09 ЛИСТОПАДА №295-Р «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ  СЕКТОР (ЦЕНТР) НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 СЕКТОР (ЦЕНТР) НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ  РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ВІДДІЛ  ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ, ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ    РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ВІДДІЛ ЮРИДИЧНОЇ РОБОТИ, КОНТРОЛЮ ТА ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ПРИВЕДЕННЯ ПЕРЕЛІКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЦЕНТР НАДАННЯ  АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ  РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО НОРМ ЗАКОНОДАВСТВА

2017 РІК


Регуляторна політика

 • Основні положення Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 • Інформація про посадових осіб, відповідальних за реалізацію державної регуляторної політики в районі.
 • Плани діяльності районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік (та зміни і доповнення до нього).
 • Інформація про здійснення державної регуляторної політики районної державної адміністрації.
 • Перелік регуляторних актів, які були видані районною державною адміністрацією.
 • Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу. 

 

1. Основні положення Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

 

Регуляторна реформа – удосконалення процесу прийняття регулювань через:

 • прозорість;
 • передбачуваність;
 • виконуваність;
 • ефективність.

 

Цілі регуляторної реформи:
1. Розвиток підприємництва та індивідуальної ініціативи;
2. Мінімізація державного втручання.

 

Регуляторний акт – прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого направлені на правове регулювання господарських відносин та/або адміністративних відносин між регуляторним органом та суб’єктами господарювання.

 

Принципи державної регуляторної політики :

 • доцільність;
 • адекватність;
 • ефективність;
 • збалансованість;
 • передбачуваність;
 • прозорість та врахування громадської думки.

 

Нормативна база:

1. Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2. Методика аналізу впливу регуляторного акта, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

3. Методика відстеження результативності регуляторного акта, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

4. Положення про апеляційну регуляторну комісію, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2004 року № 226.

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 року № 150 «Про офіційне оприлюднення регуляторних актів, прийнятих місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та їх посадовими особами, і внесення змін до порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади».

 

 

1 Районною державною адміністрацією регуляторні акти впродовж 2007-2015 років не приймались

2 Відповідальні особи за здійснення Державної регуляторної політики на території Голованівського району:
Копієвський М.Д. – перший  заступник голови районної державної адміністрації
тел. 2-19-00
Артвіх І.О. – начальник управління економічного розвитку, промисловості, торгівлі, інфраструктури та надання адміністративних послуг райдержадміністрації
тел. 2-27-92

                             

Затверджено головою
районної державної
адміністрації
О.Голімбієвський 
                                    « 1» грудня 2015р.                   
                                  

ЗАХОДИ
ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ
  ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦІ У 2016 РОЦІ

П/
п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

/.

ПРОВЕСТИ ВИВЧЕННЯ
НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, якими
ВИВЧЕННЯ МЕТОДИКИ І ПОРЯДОК
ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ
РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ ТА
ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЇХ БЕЗУМОВНЕ
ВИКОНАННЯ

ПРОТЯГОМ 2016 РОКУ

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ, ПРОМИСЛОВОСТІ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЖИТЛОВО КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦП, СЕКТОР ЮРИДИЧНОЇ РОБОТИ ТА КОНТРОЛЮ АПАРАТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦП


Затверджено головою
районної державної
адміністрації
О.Голімбієвський 
                                    « 1» грудня 2015р.                   

ПЛАН
ПІДГОТОВКИ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2016 РІК

№ П/П

 

ВИД РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

 

НАЗВА РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

 

ВИКОНАВЦІ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

І.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ПРО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ      В ГОЛОВАНІВСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ, ПРОМИСЛОВОСТІ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЖИТЛОВО КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦП, СЕКТОР ЮРИДИЧНОЇ РОБОТИ ТА КОНТРОЛЮ АПАРАТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦП

2016 РІК


Затверджено головою
районної державної
адміністрації
О.Голімбієвський 
                                    « 1» грудня 2015р.                   
   

ПЛАН
ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА

№ П/
п

 

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

 

ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ

 

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

1.

ЗАЛУЧАТИ СУБ' ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ГРОМАДКІСТЬ ДО РОЗРОБКИ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ , ЯКІ СУТТЄВО ВПЛИВАЮТЬ НА РИНКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ПО МІРІ НЕОБХІДНОСТІ

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ, ПРОМИСЛОВОСТІ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЖИТЛОВО КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦП, СЕКТОР ЮРИДИЧНОЇ РОБОТИ ТА КОНТРОЛЮ АПАРАТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦП

НЕДОПУЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНО НЕЕФЕКТИВНИХ ТА НЕДОЦІЛЬНИХ НОРМАТИВНО -ПРАВОВИХ АКТІВ 3 ПІДПРИМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.

ОПРИЛЮДНИТИ ПЛАНИ ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ У ДРУКОВАНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ГРУДЕНЬ 2015 РОКУ

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ, ПРОМИСЛОВОСТІ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЖИТЛОВО КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦП, СЕКТОР ЮРИДИЧНОЇ РОБОТИ ТА КОНТРОЛЮ АПАРАТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦП'

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЛАСНОСТІ 3 ПЛАНУВАННЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

3.

ПРОВОДИТИ ПУБЛІЧНІ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РИНКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ПРАВА ТА ІНТЕРЕСИ ПІДПРИЄМЦІВ

ПО МІРІ НЕОБХІДНОСТІ

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ, ПРОМИСЛОВОСТІ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЖИТЛОВО КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦП', СЕКТОР ЮРИДИЧНОЇ РОБОТИ ТА КОНТРОЛЮ АПАРАТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦП'

ЗАЛУЧЕННЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ БІЛЬШ ШИРОКОГО ЗАГАЛУ ГРОМАДКОСТІ.

4.

ВРАХУВАТИ ПРОПОЗИЦІЇ СУБ»ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ РОЗРОБЦІ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

ПОСТІЙНО ПРОТЯГОМ 2016 РОКУ

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ, ПРОМИСЛОВОСТІ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЖИТЛОВО КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦП

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

 

 

 

СЕКТОР ЮРИДИЧНОЇ РОБОТИ ТА КОНТРОЛЮ АПАРАТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦП'.

 

5.

ЗДІЙСНЮВАТИ ПЕРЕГЛЯД НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ РИНКОВИХ ВІДНОСИН У РАЗІ ПРИЙНЯТТЯ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЄЮ

ПРОТЯГОМ 2016 РОКУ

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ, ПРОМИСЛОВОСТІ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЖИТЛОВО КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РАЙ ДЕРЖАДМІНІСТРА ЦІЇ, СЕКТОР ЮРИДИЧНОЇ РОБОТИ ТА КОНТРОЛЮ АПАРАТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦП'

ЗМЕНШЕННЯ ВТРУЧАННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

6.

СКЛАСТИ ЗВІТ ПРО СТАН ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ 3 ВИЗНАЧЕННЯМ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЇ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

ЩОКВАРТАЛЬНО ПРОТЯГОМ 2016 РОКУ

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ, ПРОМИСЛОВОСТІ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЖИТЛОВО КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦП, СЕКТОР ЮРИДИЧНОЇ РОБОТИ ТА КОНТРОЛЮ АПАРАТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦП

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОЗИТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ ДІЇ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

7.

СКЛАСТИ ТА ЗАТВЕРДИТИ ПЛАН ЗАХОДІВ 13 ВИЗНАЧЕННЯМ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЇ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

ПОСТІЙНО ПІСЛЯ
ВВЕДЕННЯ В ДІЮ
РЕГУЛЯТОРНОГ О АКТА

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ, ПРОМИСЛОВОСТІ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЖИТЛОВО КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦП, СЕКТОР ЮРИДИЧНОЇ РОБОТИ ТА КОНТРОЛЮ АПАРАТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦП

ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНИХ ТА ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ

8.

ПРОВОДИТИ СВОЄЧАСНЕ ВИСВІТЛЕННЯ ПРИЙНЯТИХ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ПРОТЯГОМ 2016 РОКУ

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ, ПРОМИСЛОВОСТІ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЖИТЛОВО КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦП, СЕКТОР ЮРИДИЧНОЇ РОБОТИ ТА КОНТРОЛЮ АПАРАТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦП

СПРИЯННЯ СПРИЯТЛИВОГО ПРАВОВОГО ПОЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження голови
Голованівської районної державної адміністрації
«Про затвердження Положення про застосування системи
електронних державних закупівель у
Голованівській районній державній адміністрації»
(далі - проект розпорядження)


1.Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.
Застосування системи електронних закупівель дозволить розв'язати такі дві основні проблеми у сфері державних закупівель, як:
1) зменшити рівень корупції через впровадження прозорості, публічності у проведенні закупівель товарів;
2) зняти бар'єри щодо доступу бізнесу до торгів та підвищити конкурентність серед постачальників товарів.
2. Визначення цілей державного регулювання.
Метою державного регулювання, а саме прийняття проекту розпорядження «Про затвердження Положення про застосування системи електронних державних закупівель у Голованівській районній державній адміністрації» є створення нормативного акту, який регулюватиме відносини в сфері закупівель товарів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій для надійної та безпечної взаємодії всіх суб’єктів у процесі здійснення електронних закупівель.
Зважаючи на відсутність нормативного регулювання в даній сфері, це є гострою проблемою і потребує негайного вирішення.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.
Альтернативою запропонованому проекту регуляторного акта є залишення існуючої ситуації у сфері державних закупівель без змін.
Цей варіант є недоцільним, оскільки чинні нормативно-правові акти на рівні держави не врегульовують питання застосування електронної системи закупівель. Державні закупівлі у паперовому вигляді є непрозорими, малозрозумілими для бізнесу та спричинюють виникнення корупціогенних факторів.
З огляду на зазначене, було обрано шлях врегулювання зазначених вище правовідносин шляхом прийняття розпорядження «Про затвердження Положення про застосування системи електронних державних закупівель у Голованівській районній державній адміністрації».
Прийняття даного проекту розпорядження відповідає чинному законодавству та є найбільш обґрунтованим та ефективним способом розв’язання зазначеної проблеми.
4. Опис механізмів, які пропонується застосувати для розв’язання визначеної проблеми та відповідних заходів.
Проектом розпорядження пропонується затвердити Положення про застосування системи електронних державних закупівель у Голованівській районній державній адміністрації для придбання товарів визначених замовником, очікувана вартість закупівлі яких не перевищує суму, визначену статтею 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами).
5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
Можливість досягнення цілей, у разі прийняття розпорядження «Про затвердження Положення про застосування системи електронних державних закупівель у Голованівській районній державній адміністрації» є цілком реальною і не потребує додаткових витрат.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.
Прийняття проекту розпорядження «Про затвердження Положення про застосування системи електронних державних закупівель у Голованівській районній державній адміністрації» матиме своїм наслідком впровадження пілотного проекту «Система електронних закупівель». За основною концепцією, якого передбачається забезпечення можливості здійснення закупівель товарів в електронній формі та удосконалення інших аспектів регулювання закупівель, що призведе до зменшення корупційних ризиків та покращення конкуренції і бізнес-клімату у сфері електронних закупівель.
7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.
Початок впровадження регуляторного акта - з дати його офіційного опублікування, але не раніше дати реєстрації у Голованівському районному управлінні юстиції.
Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежується певним проміжком часу, але в будь-якому випадку розпорядження діє до прийняття змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» в частині, що відноситься до сфери застосування закону.
Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» перегляд регуляторного акта може бути здійснений:
на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акта;
за ініціативою органу, який прийняв відповідний регуляторний акт;
в інших випадках, передбачених Конституцією та іншими законодавчими актами України.
Можливе внесення змін і доповнень до даного регуляторного акта.
  8. Визначення показників результативності регуляторного акта
У результаті прийняття проекту розпорядження очікуються такі позитивні фактори, як:
мінімізація негативного впливу людського фактора на результати закупівлі (вибір кращої заявки відбувається автоматично, виходячи із визначених організатором закупівлі критеріїв/вимог);
зниження вартості закупівель і оптимізації витрат з урахуванням властивостей товарів, що закуповуються;
зниження витрат часу та трудових витрат при здійсненні закупівельної діяльності;
підвищення прозорості та ефективності здійснюваних операцій за рахунок публічності проведення торгів;
оперативність у забезпеченні замовника необхідними товарами;
розширення ринку потенційних покупців;
залучення максимальної кількості нових постачальників.
Інформування зацікавлених суб’єктів господарювання та фізичних осіб щодо положень проекту розпорядження має бути високим, оскільки проект розпорядження розміщено на офіційному веб-сайті Голованівської районної державної адміністрації (http://gl.kr-admin.gov.ua) в розділі «Регуляторна політика».
9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.
Передбачається проведення базового та повторного відстеження результативності рішення.
Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень від та їх аналізу.
Повторне  відстеження регуляторного акта буде здійснено відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
При здійсненні відстежень результативності будуть використовуватися статистичні дані.
Начальник управління економічного
розвитку, торгівлі, промисловості,
інфраструктури та житлово-
комунального господарства
районної державної адміністрації
                                                  І.АРТВІХ

 

Повідомлення про оприлюднення проекту
регуляторного акта

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань Голованівська районна державна адміністрація повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта «Про затвердження Положення про застосування системи електронних державних закупівель у Голованівській районній державній адміністрації».
Зміст проекту: проектом регуляторного акта передбачено затвердження Положення про застосування системи електронних державних закупівель у Голованівській районній державній адміністрації.
Поштова та електронна адреса розробника проекту регуляторного акта, до якого надсилаються зауваження та пропозиції:
управління економічного розвитку, торгівлі, промисловості, інфраструктури та житлово-комунального господарства Голованівської районної державної адміністрації,
вул. Леніна,48, смт Голованівськ, 25600; тел. (05252) 2 27 92;
e-mail: inbox1@gl.kr-admin.gov.ua
Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Голованівської районної державної адміністрації - www.kr-admin.gov.ua/Regpolit1.htm у розділі «Регуляторна політика».
Зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу поштою або в електронній формі на вищевказані адреси.В 2014 році регуляторні акти не приймалися

Закон України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування» 

 


Методичні рекомендації щодо проведення аналізу регуляторних актів
 І. Організаційне забезпечення здійснення перегляду регуляторних актів

Для проведення прискореного перегляду регуляторних актів та залучення до його проведення громадськості, сільськими, селищними, міськими головами, Київським міським головою, головою Севастопольської міської ради, головами районних у містах, районних та обласних рад у п’ятиденний строк утворюються робочі комісії з питань прискореного перегляду регуляторних актів (далі – робочі комісії).
Відповідному регуляторному органу необхідно забезпечити робочу комісію з перегляду повним переліком існуючих чинних регуляторних актів, які були видані цим органом, а також, за вимогою робочої комісії з перегляду, забезпечити текстами та необхідними, пов’язаними з цими регуляторними актами документами, якщо такі відсутні у вільному доступі членів робочої комісії.
Робочій комісії з перегляду необхідно здійснити перегляд кожного регуляторного акта згідно з наданим переліком (методологія здійснення перегляду наводиться нижче) та підготувати:
1) перелік регуляторних актів, що відповідають принципам державної регуляторної політики (далі – Перелік 1);
2) перелік регуляторних актів, що не відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують внесення до них змін (далі – Перелік 2);
3) перелік регуляторних актів, що не відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування (далі – Перелік 3).
До кожного регуляторного акта також додається стисле обґрунтування включення кожного регуляторного акта до відповідного перелік. Обґрунтування рекомендується готувати у вигляді висновку, форма якого наведена нижче).
За результатами перегляду робоча комісія з перегляду передає переліки регуляторних актів разом з висновками щодо кожного регуляторного акта керівнику відповідного регуляторного органу.
До Переліку 1 вносяться тільки регуляторі акти, які відповідають всім трьом вищезазначеним критеріям.
Керівник регуляторного органу дає доручення відповідному структурному підрозділу на підготовку проекту рішення з метою скасування регуляторних актів, що визначені у Переліку 3.
Крім того, керівник регуляторного органу дає доручення відповідним структурним підрозділам на підготовку проектів регуляторних актів відповідно до Переліку 2, з подальшим забезпеченням проходження цими проектами регуляторних актів процедур, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

П. Методологія проведення перегляду регуляторних актів робочою комісією з перегляду

Основною умовою проведення перегляду регуляторних актів на їх відповідність принципам державної регуляторної політики є участь громадськості в її здійсненні та забезпечення робочої комісії з перегляду найповнішою інформацією щодо кожного регуляторного акта.
Проведення перегляду регуляторних актів здійснюється з урахуванням основних положень Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.
Перегляд регуляторних актів здійснюється на відповідність таким критеріям:
·                    відповідність вимогам актів вищої юридичної сили, а також компетенції відповідного органу;
·                    економічна доцільність та обґрунтованість існування регуляторного акта;
·                    економічна ефективність для суб’єктів господарювання, а також прозорість вимог регуляторного акта.
Робоча комісія з перегляду регуляторних актів може самостійно визначити певні регуляторні акти, які будуть підлягати першочерговому перегляду, якщо у її членів наявна інформація щодо назви такого регуляторного акта та невідповідності його вищезазначеним критеріям.
 Ш. Відповідність вимогам актів вищої юридичної сили, а також компетенції відповідного органу
Експертиза на відповідність першому критерію, за яким аналізується регуляторний акт, повинна полягати у проведенні аналізу юридичної сили акта(ів), на підставі якого(их) видавався регуляторний акт.
У разі, якщо акт вищої юридичної сили (або його окрема норма), на підставі якого був прийнятий регуляторний акт, втратив чинність, такий регуляторний акт має бути внесений до Переліку 3.
Регуляторний акт також аналізується на предмет виявлення норм, які суперечать або не узгоджуються з нормами актів вищої юридичної сили
Наступним аналізується компетенція регуляторного органу з видачі цього регуляторного акта, яка закріплена у відповідних актах законодавства на сьогоднішній день. Метою такого аналізу є з’ясування, чи був регуляторний акт прийнятий в межах повноважень або поза межами наданих відповідному органу повноважень.
Крім того, необхідно з’ясувати проміжок часу, на який був виданий регуляторний акт (крім тих, дія яких не обмежена часом), та співставити строк дії регуляторного акта, зазначений в ньому, з датою здійснення аналізу.
На цьому етапі перегляду також з’ясовується дотримання порядку підготовки регуляторного акта вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а також наявність інформації про офіційне оприлюднення регуляторного акта згідно з вимогами статті 12 цього Закону.
Негативна відповідь в процесі проходження одного з будь-яких етапів аналізу є підставою для внесення регуляторного акта до Переліку 3. У зв’язку з існуванням вищенаведеної підстави перегляд на відповідність регуляторного акта другому та третьому критерію не проводиться.
 IV. Економічна доцільність та обґрунтованість існування регуляторного акта
Експертиза регуляторного акта на відповідність другому критерію починається з виявлення наявності аналізу регуляторного впливу до цього регуляторного акта (крім тих, що розроблялися та були прийняті після набрання чинності Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»).
Відсутність аналізу регуляторного впливу до регуляторного акта, який був розроблений і прийнятий після набрання чинності Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», є підставою для внесення такого регуляторного акта до  Переліку 3.
Наступним етапом є аналіз досягнення регуляторним актом цілей  його прийняття. На цьому етапі мають бути з’ясовані питання:
·                    чи розв’язана проблема, яку необхідно було вирішити за допомогою регуляторного акта? Якщо проблема розв’язана, то необхідно зазначити, чи може ця проблема знову виникнути, якщо регуляторний акт буде скасований;
·                    чи потребує вирішення проблеми внесення змін до регуляторного акта і яких саме?;
·                    які вигоди отримує держава/громада від існування регуляторного акта?;
·                    чи несуть суб’єкти правовідносин, що регулюються цим регуляторним актом, витрати від дії цього акта і які саме? До суб’єктів правовідносин відносяться три загальні категорії: держава/громада, суб’єкти господарювання, населення;
·                    чи виникли додаткові проблеми під час існування регуляторного акта?
Для регуляторних актів, до яких був розроблений аналіз регуляторного впливу, відповіді на ці питання необхідно співставити з інформацією та даними, наведеними в аналізі регуляторного впливу.
Згідно з відповідями на ці питання регуляторний акт може бути відразу віднесений до Переліку 3, після чого аналіз на відповідність регуляторного акта третьому критерію не проводиться, або до Переліку 2 з визначенням норм, в які необхідно внести зміни, та суть пропонованих змін і доповнень.
При цьому, якщо регуляторний акт, який пропонується внести до Переліку 2, не буде відповідати третьому критерію, то він підлягає включенню до Переліку 3.

V. Економічна ефективність для суб’єктів господарювання, а також прозорість вимог регуляторного акта

Аналізу на відповідність третьому критерію підлягають регуляторні акти, які на цей момент ще не включені в жодний з трьох переліків або вже включені до Переліку 2.
Основним підходом у проведені перегляду за третім критерієм є врахування громадської думки -представників суб’єктів господарювання та об’єднань громадян, включених в робочу комісію з перегляду, та залучених незалежних експертів (за наявності).
Представники громадськості проводять аналіз складу та розміру витрат (як грошових, так і часових) при здійсненні господарської діяльності, які виникають внаслідок дії цього регуляторного акта (за наявності таких обґрунтованих витрат).
При цьому, якщо розмір витрат може бути знівельований внесенням певної зміни до норми цього акта, то у висновку зазначається необхідність такої зміни. Якщо зменшення розміру витрат суб’єктів господарювання за рахунок внесення відповідних змін є неможливим, то такий регуляторний акт підлягає внесенню до Переліку 3.
Останнім етапом перегляду регуляторного акта є його аналіз на прозорість норм.
Членами робочої комісії визначаються норми, які є частково або повністю незрозумілими для виконання суб’єктами господарської діяльності. Виявленню також підлягають норми, які можна неоднозначно трактувати в процесі застосування регуляторного акта і які можуть бути по різному розтлумачені, та потягнути корупційні діяння з боку посадових осіб.
У разі невідповідності регуляторного акта третьому критерію, він вноситься до Переліку 3.
Регуляторний акт, який не відповідає третьому критерію, може бути внесений до Переліку 2, тільки за умови, якщо робочою групою з перегляду будуть запропоновані зміни та доповнення до такого акта, які позитивно вплинуть на його економічну ефективність для суб’єктів господарювання, а також усунуть непрозорість та неоднозначність трактування норм регуляторного акта.

VІ. Узагальнення результатів перегляду

Переліки 2 та 3 разом з відповідними обґрунтуваннями протягом 55 днів з дня початку прискореного перегляду подаються:
1) сільськими, селищними, міськими головами міст районного значення - Севастопольській міській державній адміністрації, відповідній районній державній адміністрації;
2) міськими головами міст республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення, головами районних у містах (крім міст Києва та Севастополя), районних рад - Раді міністрів Автономної Республіки Крим, відповідній обласній державній адміністрації;
3) Київським міським головою (щодо регуляторних актів, прийнятих районними у місті Києві радами, їх органами, посадовими особами), головами районних у місті Севастополі рад – відповідно Київській та Севастопольській міській державній адміністрації;
4) головами обласних та Севастопольської міської рад, Київським міським головою (щодо регуляторних актів, прийнятих Київською міською радою, її виконавчим органом, Київським міським головою) - спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики.
На письмову вимогу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих державних адміністрацій їм подаються також тексти регуляторних актів, зазначених у переліках, на паперових та електронних носіях.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної регуляторної політики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві державні адміністрації протягом 75 днів:
1) аналізують інформацію, що міститься в поданих переліках регуляторних актів та в обґрунтуваннях до них;
2) у разі потреби проводять повторну експертизу регуляторних актів на відповідність принципам державної регуляторної політики;
3) перевіряють обґрунтованість включення регуляторних актів до відповідних переліків;
4) на основі аналізу загальних переліків регуляторних актів, переліків та обґрунтувань, зазначених у частині першій статті 7 цього Закону, виявляють регуляторні акти, які не були предметом прискореного перегляду.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної регуляторної політики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві державні адміністрації у разі необґрунтованого включення регуляторних актів до відповідних переліків або виявлення регуляторних актів, які не були предметом прискореного перегляду, протягом 80 днів з дня початку прискореного перегляду подають органам та посадовим особам місцевого самоврядування, які їх прийняли, пропозиції щодо внесення до них змін, визнання їх такими, що втратили чинність, або їх скасування.
Органи та посадові особи місцевого самоврядування, залучені до прискореного перегляду, протягом 90 днів подають спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, відповідним місцевим державним адміністраціям копії актів про внесення змін, про визнання такими, що втратили чинність, або їх скасування за результатами прискореного перегляду регуляторних актів.
У разі якщо протягом 90 днів не будуть визнані такими, що втратили чинність, або скасовані регуляторні акти, які були включені до переліків 2 та 3, а також регуляторні акти, стосовно яких спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної регуляторної політики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві державні адміністрації подали пропозиції щодо визнання цих актів такими, що втратили чинність, або їх скасування, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної регуляторної політики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві державні адміністрації звертаються до адміністративного суду з відповідним позовом.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві державні адміністрації протягом 120 днів подають спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики за встановленою ним формою зведену інформацію про результати прискореного перегляду регуляторних актів.

 


Додаток
Форма
висновку з відповідності регуляторного акта принципам державної регуляторної політики
Назва РА __________________________________________________________________
Дата прийняття _____________ № прийняття ______
Орган, що прийняв _________________________________________________________

І. Критерій № 1: відповідність вимогам актів вищої юридичної сили, а також компетенції відповідного органу
1. Юридична сила акта, на підставі якого був виданий РА: чинний / нечинний
2. Компетенція органа на видачу РА: в межах / поза межами повноважень
3. Наявність норм, які суперечать або не узгоджуються з нормами актів вищої юридичної сили: так / ні
Номер пункту РА, що суперечить чи не узгоджується: ____________________________
Назва акта законодавства та номер статті (пункту, частини): ________________________
4. Строк дії РА: необмежений / закінчився / не закінчився (в цьому випадку необхідно зазначити строк, який залишився до закінчення дії РА)
5. РА був офіційно оприлюднений: так / ні
Висновок за Критерієм № 1: відповідає / не відповідає

ІІ. Критерій № 2: економічна доцільність та обґрунтованість існування РА

1. Наявність аналізу регуляторного впливу: так/ ні (заповнюється тільки для РА, які розроблені та прийняті після набрання чинності Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і є регуляторними актами)
2. Проблема, на розв’язання якої був виданий РА, вирішена: так / ні

3. Імовірність виникнення проблеми, якщо РА буде скасований: існує / не існує

4.Вигоди держави від дії РА: ___________________________________________________

5. Витрати від дії РА: для держави/громади ______________________________________________
для суб’єктів господарювання _______________________________
для населення _____________________________________________

6. Вирішення проблеми потребує внесення змін до РА: так / ні
№ пункту РА, який пропонується змінити: ________
Суть змін: _________________________________________________________________

7. Додаткові проблеми, пов’язані з дією РА: виникли / не виникли
Суть додаткових проблем: _____________________________________________________
Висновок за критерієм № 2: включити до Переліку _________________ / провести експертизу на відповідність критерію № 3.

ІІІ. Критерій № 3: економічна ефективність для суб’єктів господарювання, а також прозорість вимог регуляторного акта

1. Дія РА призводить до витрат суб’єктів господарювання: так / ні
Грошові витрати: _______________________________________________________
Часові витрати: _______________________________________________________

2. Зміни, які зменшать розмір витрат суб’єктів господарювання: існують / не існують
№ пункту РА, який необхідно змінити: ________________________________________
Зміст зміни: _________________________________________________________________

3. Норми РА прозорі і однозначно трактуються: так / ні
Зміни, які позитивно вплинуть на прозорість та однозначність трактування норм РА: існують / не існують
№ пункту РА, який необхідно змінити: ________________________________________
Зміст зміни: __________________________________________________________________
Висновок з перегляду: включити РА до переліку _________________________________

 

 

План
проведення прискореного перегляду регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами
місцевого самоврядування

№/п

Відповідальний виконавець

Етап перегляду

Термін виконання

1.

Сільські, селищні, міські голови, Київський міський голова, голова Севастопольської міської ради, голови районних у містах, районних та обласних рад

Утворення робочих комісій з питань прискореного перегляду регуляторних актів

5 днів
 

2.

Уповноважені посадові особи місцевого самоврядування

Складання та подання робочій комісії списків усіх нормативно-правових актів, прийнятих відповідними органами та посадовими особами місцевого самоврядування, та копії таких актів на паперових та електронних носіях 

7 днів
 

3.

Робочі комісії

Складання загальних переліків регуляторних актів

10 днів

4.

Робочі комісії

Проведення аналізу регуляторних актів на підставі загальних переліків регуляторних актів  

45 днів

5.

Робочі комісії

Складання та подання сільським, селищним, міським головам, Київському міському голові, голові Севастопольської міської ради, головам районних у містах, районних, обласних рад, які утворили відповідні робочі комісії:
 1) перелік регуляторних актів, що відповідають принципам державної регуляторної політики;
 2) перелік регуляторних актів, що не відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують внесення до них змін;
 3) перелік регуляторних актів, що не відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;
 4) стисле обґрунтування включення кожного регуляторного акта до відповідного переліку.

50 днів

6.

 

 

сільські, селищні, міські голови міст районного значення 

міські голови міст республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення, голови районних у містах (крім міст Києва та Севастополя), районних рад
 Київський міський голова (щодо регуляторних актів, прийнятих районними у місті Києві радами, їх органами, посадовими особами), голови районних у місті Севастополі рад
 голови обласних та Севастопольської міської рад, Київський міський голова (щодо регуляторних актів, прийнятих Київською міською радою, її виконавчим органом, Київським міським головою)  

Подання загальних переліків регуляторних актів, переліків 1, 2, 3 та обґрунтувань до них:
 Севастопольській міській державній адміністрації, відповідній районній державній адміністрації
 Раді міністрів Автономної Республіки Крим, відповідній обласній державній адміністрації

  

відповідно Київській та Севастопольській міській державній адміністрації

 

 

спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики

55 днів

7.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної регуляторної політики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві державні адміністрації

1) аналіз інформації, що міститься в поданих переліках регуляторних актів та в обґрунтуваннях до них
 2) проведення у разі потреби повторної експертизи регуляторних актів на відповідність принципам державної регуляторної політики
 3) перевірка обґрунтованості включення регуляторних актів до відповідних переліків
 4) виявлення регуляторних актів, які не були предметом прискореного перегляду, на основі аналізу загальних переліків регуляторних актів, переліків 1, 2, 3 та обґрунтувань до них 

75 днів

8.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної регуляторної політики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві державні адміністрації

У разі необґрунтованого включення регуляторних актів до відповідних переліків або виявлення регуляторних актів, які не були предметом прискореного перегляду, подання органам та посадовим особам місцевого самоврядування, які їх прийняли, пропозиції щодо внесення до них змін, визнання їх такими, що втратили чинність, або їх скасування 

 

80 днів

9.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування, зазначені в п. 6 Плану

Подання спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, відповідним місцевим державним адміністраціям копій актів про внесення змін, про визнання такими, що втратили чинність, або їх скасування за результатами прискореного перегляду регуляторних актів

90 днів

10.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві державні адміністрації

Подання спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики за встановленою ним формою зведену інформацію про результати прискореного перегляду регуляторних актів

120 днів

  

Зразки документів, розрахункові рахунки для сплати необхідних платежів


Маєте проблеми зору?
Оберіть зручний
розмір шрифта:


A+ | A-


Сайт Президента України

Сайт Кабінету Міністрів

Кіровоградська державна обласна адміністрація

Урядова гаряча лінія

Урядова гаряча лінія

Гаряча лінія

Урядова гаряча лінія

Урядова гаряча лінія

Урядова гаряча лінія

Головне управління державної служби України

Головне управління статистики