ОГОЛОШЕННЯ про проведення в Голованівському районі Кіровоградської області конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка в 2019 ро

Голованівська районна державна адміністрація оголошує проведення в районі конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання яких надаватиметься фінансова підтримка у 2019 році (далі – Конкурс). Прийом заявок триватиме з 28 січня по 17 лютого 2019 року включно.

Конкурс проводиться відповідно до:

- Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (далі – Порядок);

- розпорядження голови Голованівської районної державної адміністрації від 25 січня 2019 року № 17-р «Про оголошення в Голованівському районі Кіровоградської області конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка  у 2019 році»;

- програми по створенню соціально-економічних умов для реалізації статутної діяльності Голованівської організації інваділів КОООІ ВОІ СОІУ на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Голованівської районної ради від 23 грудня 2016 року № 143;

- програми по створенню соціально-економічних умов для реалізації статутної діяльності Голованівської районної організації ветеранів України на 2018-2019 роки, затвердженої рішенням Голованівської районної ради від 15 грудня 2017 року № 257.

Метою проведення конкурсу є здійснення фінансової підтримки програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства (далі - ІГС).

У конкурсі беруть участь ІГС, зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу.

 До участі у конкурсі не допускаються ІГС, які:

– перебувають у стані припинення діяльності;

– зареєстровані в установленому порядку менше, ніж два роки до дати оголошення конкурсу;

– визнано такими, що порушили вимоги бюджетного законодавства протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

 

У рамках конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

− проведення круглих столів, конференцій, семінарів, конгресів, симпозіумів, тренінгів, курсів, фестивалів, виставок, інших навчальних, інформаційних та масових заходів;

- організація дозвілля людей похилого віку;

- організація дозвілля інвалідів;

- надання соціальної допомоги.

Не можуть бути підтримані проекти (програми, заходи), які:

− спрямовані на отримання прибутку;

− спрямовані на підтримку політичних партій;

− не передбачають обласного рівня реалізації.


Конкурсні пропозиції, які подаються ІГС для участі у конкурсі, мають бути складені українською мовою та повинні містити:

1) заяву про участь у конкурсі за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності), за формою;

2) Копії свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту (положення), скріплені його печаткою (у разі наявності).

3) Копія документа, виданого територіальним органом ДФС не раніше ніж за 30 днів до дати оголошення проведення конкурсу, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

4)опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), за формою.

5) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

6) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

УВАГА!

На кожному аркуші копій документів керівником ІГС здійснюється відповідний запис «Копія вірна», дата подання документів, ПІБ та власний підпис.

 

Конкурсна пропозиція має бути подана у друкованому та електронному вигляді.

 

Кожна сторінка конкурсної пропозиції має бути пронумерована, а сама пропозиція – прошита та скріплена печаткою ІГС (за наявності).

Виконання (реалізація) програм (проектів, заходів), що подаються для участі в конкурсі, має відбутися в лютому – грудні 2019 року. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Конкурсні пропозиції приймаються щоденно, крім вихідних днів, з 08:00 до 17:00, за адресою: смт. Голованівськ вул. Соборна, 48, каб. 205

Терміни подання конкурсних пропозицій – з 28 січня по17 лютого 2019 року включно.

Конкурс проводитиметься трьома етапами, відповідно до Порядку.

Рішення конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), розроблених ІГС, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка в 2019 році розміщуються протягом трьох робочих днів на офіційному веб-сайті Голованівської районної державної адміністрації

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 25 січня 2019 року №17-гр "Про оголошення в Голованівському районі Кіровоградської області конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка  у 2019 році"

 

Пошук

Збільшити шрифт
A- A A+