Щодо підсумків економічного і соціального розвитку нашої території за минулі роки та стратегічні завдання для забезпечення сталого розвитку до 2021 року

Підсумовуючи зроблене по соціальному і економічному розвитку району, можна сказати, що ситуація в районі стабільна. В окремих галузях і сферах діяльності забезпечено позитивну динаміку показників. У сфері соціального захисту населення забезпечувалась реалізація завдань щодо забезпечення  матеріального добробуту громадян району.

Метою розвитку у попередніх роках було підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості району, задля належного функціонування об’єктів життєзабезпечення населення та економіки району.

Пріоритетами розвитку були:

  • розвиток сільських територій та розвиток соціальної інфраструктури;
  • розвиток промислового і аграрного комплексу району.

Взявши за основу прозорість, відкритість, чітко сформульовані завдання та спільно визначені наміри поступово крок за кроком йшли до реалізації намічених планів.

На сьогоднішній день досягнуто фінансово-економічної стабілізації, розвивається громадська активність, потужний імпульс надано розв’язанню соціальних проблем.

        Серед пріоритетів діяльності було забезпечення права громадян на працю, гідну її оплату і соціальний захист.      

Не залишаємо поза увагою і діяльність великих промислових підприємств, які є флагманами регіональної економіки. Враховуючи світові тенденції, вживаємо дієвих заходів для сприяння активному розвитку даного сектору як одного з основних складових економіки майбутнього.

     Економіка району має виражений аграрно-індустріальний характер.

Інфраструктура селищ та всього району тісно пов'язана між собою.

   На території розташовані підприємства - виробники сільгосппродукції, а на території селищ - підприємства - переробники цієї продукції

     Головними потужними бюджетоутворюючими галузями економіки району, від яких залежить стабільність соціальної сфери, є сільське господарство і промисловість.

Щодо структури промисловості, то вона представлена такими галузями, як легка, харчова, виробництво й обробка деревини, металургійне виробництво.

   Нині на території проводять виробничу діяльність 13 промислових підприємств. Вагомий потенціал мають підприємства переробної та харчової галузі.

А найбільшу питому вагу у виробництві займає гігант металургії ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат», який    

займається розробкою інноваційних технологій в промисловості, володіє сучасним обладнанням, технологічною базою.

      В промисловому секторі на сьогоднішній день ситуація є керованою.

Нашими підприємствами основного облікового кола щороку виробляється товарної продукції в обсягах більше серед районів області

   Скажу ще, частина з них займається зовнішньоекономічною діяльністю, що також впливає на розвиток нашого регіону. Традиційно експорт готової продукції переважає над імпортом.

Експортувалася продукція – харчові та мінеральні продукти, олія, лісоматеріали до Польщі, Литви, Молдови, Румунії, Чехії, країн Африки.

     Також найбільші обсяги капіталовкладень в основний капітал та іноземних інвестицій зосереджені на підприємствах промисловості.

В економіку району вклали капітал інвестори 6 країн світу, серед яких провідні партнери: Віргінські Острови (Брит.) та Велика Британія, Нідеррланди, Домініка.

    

      Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності.

       Наступна вагома галузь економіки нашого району – сільське господарство. Аграрний сектор економіки для Голованівщини завжди був визначальним як в плані продовольчої безпеки, так і в цілому для соціально-економічного розвитку.

       Загалом сільськогосподарською діяльністю займаються більше 2000 одноосібників, 10 ТОВ і АФ, 89 фермерських господарств і 2- приватних підприємства. Площа угідь складає 77,8 тис. га, з них ріллі 71 тис. га. У галузевій структурі провідне місце належить рослинництву.

     Завдяки добрим показникам по виробництву та вирощуванню продукції, збільшенні валового продукту маємо високі показники і по оплаті праці в даних галузях.

     Так на сьогодні ріст середньомісячної заробітної плати збільшився на 28,2%, середня зарплата на одного штатного працівника становить 8046 грн. В результаті чого район постійно посідав високі 4 і 5рейтингові місця в області. За оперативними даними очікуємо до 8200 грн.

       І це ж знову збільшення доходу громадян, покращення соціальних потреб та наповнення коштами місцевого бюджету.

       Упродовж останніх років в районі спостерігається позитивна динаміка. І за підсумками поточного року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло власних і закріплених доходів більше до рівня попередніх років, а також до запланованих показників.

Щодо фінансового забезпечення за рахунок коштів загального фонду місцевих бюджетів проводилися видатки на заробітну плату, медикаменти і харчування, придбання та капітальні ремонти, будівництво, реконструкцію.

Відсутня заборгованість по виплаті пенсій, зарплат, допомоги.

    Загальновідомо, що збереженню і зміцненню потенціалу реального сектору сприяє суттєве зростання обсягу інвестицій. У розвиток економіки нашої території за рахунок усіх джерел фінансування залучається щороку більше 200 млн. грн. капітальних інвестицій. А це займає 5,5% загального обсягу інвестицій області. За минулий рік очікуємо їх в сумі 280 млн.грн.

       На сьогодні важливим напрямком розвитку району є підвищення його інвестиційної привабливості.  

Постійно працюємо над впровадженням і реалізацією інвестиційних та соціальних проектів. Всі вони діють, вони реальні. Відзначу, що частина проектів вже реалізована, частина – на стадії виконання.

Реалізація проектів дасть можливість працевлаштувати громадян, які цього потребують.

 Зокрема, у рамках реалізації Стратегії розвитку за звітуючий період виконано завдання:

серед важливих для економіки подій – це було будівництво на ТОВ «Відродження цеху екстракції по насінню соняшнику. Екстракційний спосіб отримання олії – найбільш економічний для отримання даної продукції, дозволяє отримати високу якість олії.

       У цей проект було вкладено 40 млн. грн. та створено нові робочі місця.

     Добре що такий задум було реалізовано на нашій території, маємо збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.

     Окрім того, щороку більше 20 млн. грн. капітальних інвестицій вкладається в оновлення і модернізацію об’єктів виробництва та техніки. Наприклад, було збудовано новий сервісний центр АФ «Хлібороб» у селі Наливайка на суму  більше 3,5 млн. грн.

Агроформуваннями проводилася закупівля техніки і обладнання, що дало змогу проводити в оптимальні терміни посівну і збиральну кампанію.

        

На стадії реалізації знаходиться ще один проект. Це будівництво елеватора для зберігання зернових культур ТОВ АПК «Розкішна», в яке вже вкладено понад 70 млн.грн. власних коштів. Його введення в дію дасть змогу покращити якісні показники продукції, збільшити кількість її зберігання. Також буде працевлаштовано 20 осіб, зазначу, на нові робочі місця.

      З метою виробництва і продажу електроенергії в ринок за «зеленим» тарифом  введено в експлуатацію 4 міні гідроелектростанції сіл Перегонівка, Полонисте, Давидівка, Лебединка загальною потужністю всіх 1000 мВт.

         Це є абсолютно безпечним для навколишнього середовища проектом. Створено 20 робочих місць , загальна вартість проектів майже 50 млн. грн. Підприємство ТОВ «Гідроенергоінвест» співпрацює з провідними європейськими проектними організаціями в сфері малої гідроенергетики та провідними європейськими виробниками обладнання з Італії, Австрії, Чехії, Польщі і Китаю.

         Ще великі капіталовкладення залучено у модернізацію і реконструкцію обладнання на ТОВ «ПФК». Як і в попередніх роках є інноваційно-активним підприємством. Основний напрямок інноваційної діяльності даного промислового підприємства спрямований на впровадження прогресивних технологічних процесів.

Дане підприємство планує подальше впровадження технологій. Проводяться роботи по реконструкції обладнання, виготовляються інші проекти по оновленню технологічного обладнання і виробництва.

Заплановано реалізувати проект - модернізація газоочисного обладнання трубчастих обертових печей.

     Над удосконаленням своїх виробничих можливостей працює і ДП «Голованівське лісове господарство». Державне підприємство, що входить до складу Державного агентства лісових ресурсів України, вже більше 78 років є справним наповнювачем місцевого бюджету.                  

За обсягами виробництва, рентабельністю господарювання та низкою інших важливих показників упевнено займає перші місця серед лісогосподарських підприємств області. Активно займається підтримкою програми енергозбереження. Тут щорічно закуповується техніка для покращення виробництва готової продукції. Збільшено площі під молодими саджанцями, розширюється асортимент готової продукції, що дає змогу підвищувати заробітну плату працівникам.

    

   Як бачите, підприємства району постійно модернізуються, використовуючи високі технології та інновації. Відбувається цей процес завдяки принциповій позиції керівників підприємств та залученню інвестицій в основний капітал.

       Значні обсяги коштів з державного бюджету виділялися для розвитку   інфраструктури району.

За кошти фонду охорони навколишнього середовища та співфінансування місцевого бюджету побудовано очисні споруди Голованівської ЦРЛ.

За субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам реконструйовано систему водопостачання Голованівським ККП.

       За звітний період значну увагу приділено розвитку дорожньої інфраструктури.

На даний час у нашому районі значна кількість доріг з асфальтовим покриттям потребує капітального ремонту. Значне зростання інтенсивності руху, особливо великовагових навантажень, призводить до руйнування покриття проїзної частини вулично-дорожньої мережі та елементів конструкції мостових споруд.

Оскільки перелік вулиць, які потребують ремонту, дуже великий, першочерговий пріоритет надається вулицям, якими проходять основні маршрути транспорту. До виконання робіт залучалися фінанси не лише державні, а й залишки коштів територіальних дорожніх фондів місцевих бюджетів. Всі роботи на дорогах виконувалися філією «Голованівський райавтодор» у межах лімітів фінансування Кіровоградського облавтодора на підставі фінансування Службою.

Враховуючи не найкращий стан доріг та з метою забезпечення належного транспортного сполучення населених пунктів району в галузі «Транспорт» першочерговими завданнями є:

реконструкція доріг місцевого значення.

Райавтодором протягом 2015-2018 років проводилися роботи по утриманню доріг, які проходять територією району, з них автобусних та шкільних маршрутів.

Економічна направленість підприємства, спрямована на ефективну діяльність, а саме підприємство немає заборгованості щодо виплати заробітної плати.

Останні роки дорожнє господарство виконувало комплекс робіт з поточних ремонтів та комплекс заходів щодо технічного нагляду та утримання доріг.

Так, з 2016 року по даний час дорожньою службою виконано робіт по експлуатаційному утриманню на суму більше 20 млн. грн., з них на державні дороги більше 10 млн. грн., територіальні – більше 8 млн. грн. Роботи проведені за прямими договорами 13,2 млн. грн.

Всього виконано робіт власними силами з 2016 року по 2018 року більше 30 млн. грн. (утримання доріг, середні поточні ремонти доріг).

Маємо в запасі і чимало ідей на перспективу.

Одні з них більш масштабні, інші – менш, але увага до їх реалізації одинакова. Всі вони є основою для  зміцнення  економічного потенціалу.

       У планах економічного і соціального розвитку є розвиток та відновлення виробництва, створення нових робочих місць, розвиток соціальної, гуманітарної сфер району, в планах продовжити капітальні та середні ремонти доріг, створити економічно сприятливе середовище для залучення інвестицій, та продовжити реалізацію інвестиційних проектів.

     Маємо беззаперечно позитивні показники, перед регіоном стоїть складне, проте, життєво необхідне завдання– економічне зростанняє.

Пошук

Збільшити шрифт
A- A A+