Версія для друку
Новини

Про подання щорічної декларації

З 1 січня 2019 року розпочався черговий етап подання щорічних електронних декларацій за 2018 рік відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а» і«в» пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону, та особа, зазначена у пункті 4 частини першої статті 3 Закону, до призначення або обрання на відповідну посаду, подає в установленому Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію.

Відповідно до Прикінцевих положень Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) про початок роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, приймається рішення Національного агентства з питань запобігання корупції.

Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - НАЗК) 10.06.2016р. прийнято рішення №2 про початок роботи системи електронного декларування з 1 вересня 2016 року. Доступне за посиланням http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0958-16/print1477568038645664

Рішенням НАЗК від 11.08.2016р. №3 затверджені Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, які доступні за посиланням http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0959-16/print1480696682248798

Роз'яснення щодо заповнення електронних декларацій розміщено на офіційному сайті НАЗК за посиланням https://nazk.gov.ua/deklaraciya

Електронний цифровий підпис, необхідного для заповнення декларації, отримується суб’єктом декларування (кандидатом на посаду) шляхом звернення до відповідного акредитованого центру сертифікації ключів. Додаткову інформацію щодо переліку та місцезнаходження зазначених центрів, порядку отримання електронного цифрового підпису розміщено на сторінці Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України: http://czo.gov.ua.