Етапи послаблення протиепідемічних заходів

Етапи послаблення протиепідемічних заходів з метою
запобігання поширенню на території району гострої респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,

1. Послаблення протиепідемічних заходів застосовуються та припиняється на території району на підставі рішення районної комісії з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається виходячи з оцінки епідемічної ситуації та дотримання ознак для послаблення протиепідемічних заходів, а саме:
інцидентність (загальна кількість нових випадків СОVID -19 за останні сім днів на 100 тис. населення) становить менше ніж 12 осіб на 100 тис. населення;
завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком СОVID -19, становить менше 50 відсотків;
середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу складає більш ніж 12 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів.
Рішення про послаблення протиепідемічних заходів переглядається не рідше одного разу на сім днів, з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в районі.
У разі прийняття рішення районною комісією техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо послаблення протиепідемічних заходів, передбачених пунктом 4 цього розпорядження, дозволяється:
1) з 22 травня 2020 року:
проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не більше 50 осіб. Спортивні заходи, в яких беруть участь понад 50 осіб, можуть проводиться за погодженням з Міністерством охорони здоров’я, за наслідком оцінки епідемічних ризиків;
проведення релігійних заходів, за умови участі не більше однієї особи на 10 метрів квадратних площі будівлі, де проводиться релігійний захід;
діяльність готелів (крім функціонування ресторанів у готелях);
регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у внутрішньорайонному, міжрайонному, міжобласному сполученні за умови перевезення пасажирів у межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб;
2) з 25 травня 2020 року відвідування закладів дошкільної освіти;
3) з 01 червня 2020 року:
робота закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес- центрів (крім проведення групових занять з кількістю учасників більше ніж 10 осіб);
відвідування занять в групах не більше ніж 10 осіб в закладах освіти, проведення професійно-практичної підготовки та державної кваліфікаційної атестації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, підготовчих заходів до практичної підготовки на виробництві, лабораторних робіт та тренажерних занять, отримання документів про професійну (професійно- технічну) освіту;
4) з 10 червня 2020 року:
діяльність закладів харчування, зокрема приймання відвідувачів в приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів;
діяльність закладів культури, зокрема з прийманням відвідувачів за рішенням власника (органу управління), у тому числі культурних заходів, за умови перебування не більше однієї особи на 5 квадратних метрах площі приміщення, де проводиться захід.

2. На період карантину тимчасово дозволяється:
1) відповідно до підпункту 1 пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 13 квітня 2020 р. № 555-IX "Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID -19)" обробка (в тому числі обмін інформацією в порядку, визначеному цим розпорядженням) персональних даних осіб визначених цією постановою як таких, що підлягають самоізоляції або обсервації, зокрема:
медичним працівникам закладів охорони здоров’я - щодо внесення до електронного сервісу "Дій вдома" Єдиного державного веб-порталу електронних послуг інформації в порядку, передбаченому цим розпорядженням;
органам з питань соціального захисту населення - щодо прізвища, імені, по батькові особи, статі, дати народження, визначеного особою місця самоізоляції, місця реєстрації, місця проживання особи, інформації про засоби зв'язку (номер телефону);
Національній поліції, - щодо прізвища, імені, по батькові особи, дати народження, визначеного особою місця самоізоляції, місця реєстрації, місця фактичного проживання особи, інформації про засоби зв’язку (номер телефону) з метою здійснення поточного контролю за дотриманням режиму самоізоляції та щодо осіб, які порушили правила щодо карантину, санітарно-гігієнічні, санітарно-протиепідемічні правила і норми, визначені цим розпорядженням.
Персональні дані підлягають знеособленню, а у разі неможливості - знищенню протягом 30 днів після закінчення карантину;
2) фізичним особам - підприємцям та фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, вести облік доходів і витрат без використання книг обліку доходів і витрат (книг обліку доходів), якщо ведення зазначених книг повинно розпочатися після встановлення карантину, за умови подальшого подання такими особами книг обліку доходів і витрат (книг обліку доходів), до яких внесені дані про доходи і витрати, отримані (здійснені) ними, дня реєстрації до контролюючих органів протягом трьох місяців з дня прийняття рішення про відміну карантину;
3) залучення до роботи без проходження попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, робота яких пов'язана із забезпеченням безпеки руху, працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення, визначених переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559 (Офіційний вісник України, 2001 р., №21, ст.950).

3. Обов'язковій самоізоляції підлягають:
1) особи, які мали контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком СОVID -19, крім осіб, які під час виконання службових обов'язків використовували засоби індивідуального захисту відповідно до рекомендацій щодо їх застосування;
2) особи з підозрою на інфікування або підтверджений діагноз СОVID -19 в легкій формі, за умови, що особа не потребує госпіталізації;
3) особи, які дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу “Дій вдома” Єдиного державного веб-порталу електронних послуг до перетину державного кордону або контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них;
4) особи, які досягли 60-річного віку, крім державних службовців і працівників державних органів та органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, суддів, військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, а також осіб, які здійснюють заходи, пов'язані з недопущенням поширення СОVID -19, забезпечують діяльність підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які:
провадять діяльність та надають послуги в галузях енергетики, хімічної промисловості, транспорту, у сферах інформаційно-комунікаційних технологій, електронних комунікацій, у банківському та фінансовому секторах, оборонній промисловості;
надають послуги у сферах життєзабезпечення населення, зокрема у сферах централізованого водопостачання, водовідведення, постачання електричної енергії і газу, виробництва продуктів харчування, сільського господарства, охорони здоров'я;
є комунальними, аварійними та рятувальними службами, службами екстреної допомоги населенню;
включені до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
є об'єктами потенційно небезпечних технологій виробництва.

4. Підставами для обсервації особи є:
1) заява особи про добровільну обсервацію у зв'язку з неможливістю дотримання вимог самоізоляції;
2) порушення двічі особою умов самоізоляції (крім осіб, які підлягають самоізоляції виключно у зв'язку з досягненням 60-річного віку);
3) відмова особи яка мала контакт із хворими або має ознаки інфікування СОVID -19 від медичного обстеження, за направленням лікуючого лікаря;
4) перетин державного кордону особою (крім осіб, які є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей, водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на СОVID -19 особою);
Діти, які не досягли 12 років, підлягають обсервації разом з одним із батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків- вихователів, інших осіб відповідно до законодавства.

Пошук

Збільшити шрифт
A- A A+