Інформаційне повідомлення

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна - адміністративної будівлі, загальною площею 294,89 кв.м за адресою: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 33, що знаходиться на балансі
Головного управління статистики у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 02360926,
орган управління – Державна служба статистики України)

 

1) Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: адміністративна будівля, загальною площею
294,89 кв.м

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 33.

Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у Кіровоградській області, код ЄДРПОУ 02360926, адреса: м.Кропивницький, вул. Соборна, 7А.

Відомості про об’єкт:

Назва

Адреса розташу-вання

Зага-льна площа, м кв.

Реєстраційний номер

Функ-ціональне викори-стання

Підстава виникнення права власності

Форма власності та власник

Адміні-стративна будівля, загаль-ною площею 294,89 кв.м

Кіровоградська обл.,
смт Голова-нівськ, вул. 

Соборна, 33

294,89

1394792535214

Не вико-рис-товується

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної влас-ності щодо дер-жавного майна, серія та номер: 10-15-19108, виданий 10.10.2017, видавник: Фонд державного майна України; свідоцтво про право власності, серія та номер: -, виданий 24.05.2005, видавник: Голованівська селищна рада Голованівського району Кірово-градської обл.

Державна, Державна служба статистики України,

код ЄДРПОУ 37507880

Обєкт являє собою двоповерхову адміністративну будівлю загальною площею приміщень 294,89 кв.м. Загальний стан приміщень – задовільний. Фундамент – бутовий; стіни та перегородки - черепашник, оштукатурений; перекриття та покриття – дерев`яно-балочне; покрівля – азбестоцементні листи; підлога – дерев`яна, лінолеум; отвори – дерев`яні, частково металопластик. Підключено електропостачання, водопостачання, каналізація. Трубопроводи вражені корозією. Система опалення в неробочому стані. Рік побудови – 1957. Потребує проведення ремонтних робіт.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею – 0,0495 га; кадастровий номер: 3521455100:50:031:0009; цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування; перебуває у постійному користуванні Головного управління статистики у Кіровоградській області.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта, або його частини: договори оренди відсутні.

2) Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Дата та час проведення аукціону: 11 березня 2021 року.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація об`єкта малої приватизації – окремого майна - адміністративної будівлі, загальною площею 294,89 кв.м за адресою: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 33, що знаходиться на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 02360926, орган управління – Державна служба статистики України), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року №432.

Покупець об`єкта малої приватизації – окремого майна - адміністративної будівлі, загальною площею 294,89 кв.м за адресою: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 33, що знаходиться на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 02360926, орган управління – Державна служба статистики України), повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:

аукціону з умовами – 744 600,00 грн (без урахування ПДВ);

аукціону із зниженням стартової ціни – 372 300,00 грн (без урахування ПДВ);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 372 300,00 грн (без урахування ПДВ).

На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.

Розмір гарантійного внеску для:

аукціону з умовами – 74 460,00 грн (без урахування ПДВ);

аукціону із зниженням стартової ціни – 37 230,00 грн (без урахування ПДВ);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 37 230,00 грн (без урахування ПДВ).

Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

 

Умови продажу:

покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у сумі 3 400,00 грн (три тисячі чотириста гривень
00 копійок) протягом 30 календарних днів з моменту укладання договору купівлі-продажу об`єкта малої приватизації – окремого майна - адміністративної будівлі, загальною площею 294,89 кв.м за адресою: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 33, що знаходиться на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 02360926, орган управління – Державна служба статистики України).

4) Додаткова інформація.

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об'єкти

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:

Отримувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Код ЄДРПОУ 42767945.

Рахунок UA958201720355549003000055549.

Банк отримувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:

Отримувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Код ЄДРПОУ 42767945.

Рахунок UA748201720355219003000055549.

Банк отримувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Час і місце проведення огляду об'єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 33. Контактна особа, відповідальна за забезпечення огляду об’єкта: Скріпнік Павло Всеволодович, телефон (050)321-8-555, адреса електронної пошти: gus@kr.ukrstat.gov.ua.

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четверг з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Восковщук Валентина Миколаївна, телефони для довідок 0522332400, 0522332579; адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області від 29.01.2021 № 12/01- 10.  

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:

UA-AR-P-2020-06-26-000001-2

Період між аукціоном:

аукціон з умовами - аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;

аукціон із зниженням стартової ціни - аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.

Крок аукціону для :

аукціону з умовами – 7 446,00 грн;

аукціон із зниженням стартової ціни – 3 723,00 грн;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 723,00 грн.

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Пошук

Збільшити шрифт
A- A A+