Звіт голови Голованівської районної державної адміністрації перед головою Кіровоградської обласної державної адміністрації з питань роботи із зверненнями громадян протягом 2015 року та січня-лютого 2016 року

Робота із зверненнями громадян в Голованівській районній державній адміністрації проводиться відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та розпорядження голови Голованівської районної державної адміністрації від 14 лютого 2008 року № 87-р «Про забезпечення виконання в районі Указу Президента  України  від 07 лютого 2008 року           № 109».
Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.
Питання роботи із зверненнями громадян  знаходиться  на постійному  контролі в  керівництва районної державної адміністрації, вживаються заходи для позитивного вирішення питань, що належать до виключної компетенції місцевих органів виконавчої влади, надаються роз’яснення.
Відповідальність за роботу зі зверненнями громадян відповідно до розподілу функціональних повноважень керівництва районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 08 червня 2015 року № 150-р «Про розподіл функціональних повноважень керівництва районної державної адміністрації», покладено на керівника апарату районної державної адміністрації.
Виконання обов’язків по роботі із зверненнями громадян покладено на головного спеціаліста сектору юридичної роботи та контролю апарату райдержадміністрації, якого забезпечено комп’ютером та іншою оргтехнікою.
У секторі впроваджена та працює електронна програма «Звернення громадян».
Питання роботи із зверненнями громадян  внесено у Перспективний план на  2016 рік, квартальні та місячні плани роботи райдержадміністрації, які затверджені керівником апарату райдержадміністрації.       
Питання про роботу із зверненнями громадян протягом 2015 року та                 січня-лютого 2016 року розглянуто на засіданнях колегії районної державної адміністрації з прийняттям відповідних розпоряджень голови райдержадміністрації, які направляються в усі структурні підрозділи, виконкоми селищних та сільських рад для вжиття заходів щодо усунення причин, які породжують скарги: 
30 січня 2015 року «Про роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації по виконанню Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07 лютого 2008 року  № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» за 2014 рік», за результатами розгляду видано розпорядження голови райдержадміністрації від        03 лютого 2015 року № 21-р;
24 липня 2015 року «Про роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації по виконанню Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» за І півріччя 2015 року». За результатами розгляду видано розпорядження голови райдержадміністрації від 27 липня 2015 року № 199-р.  
29 січня 2016 року «Про роботу виконавчих комітетів сільських, селищних рад, структурних підрозділів райдержадміністрації по виконанню Закону України «Про звернення громадян» у 2015 році», за результатами розгляду видано розпорядження голови райдержадміністрації від 03 лютого 2016 року №29-р.
На виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 забезпечено:
звітування керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та сільських, селищних голів перед головою районної державної адміністрації про роботу зі зверненнями громадян у 2015 році.  На звітну дату перед головою райдержадміністрації прозвітували усі керівники структурних підрозділів та сільські, селищні голови (за результатами звітів складено протоколи);
проведення засідань районної постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян за 2015 рік . Протягом 2015 року та січня – лютого 2016 року проведено 14 засідань комісії (за результатами засідань складено протоколи);
проведення дня контролю, в рамках якого перевірено стан виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»;
проведення особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації;
проведення перевірок роботи із зверненнями громадян в структурних підрозділах райдержадміністрації та сільських, селищних радах Голованівського району;
роботу телефонної «гарячої лінії» голови Голованівської районній державній адміністрації;
проведення виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації;
періодичне висвітлення роботи із зверненнями громадян на веб-сайті райдержадміністрації та у районних газетах «Вісник Голованівщини», «Чисте джерело».
Інформаційно-аналітичні дані
У 2015 році до районної державної адміністрації надійшло 605 звернень, що на 129 звернення більше порівняно з 2014 роком, з них: на особистому прийомі керівництва райдержадміністрації - 445, що на 1 більше порівняно з 2014 роком, в тому числі на особистому виїзному прийомі - 227.
Протягом січня-лютого 2016 року надійшло 229 звернень, що на                        123 звернення більше порівняно з відповідним періодом 2015 року, з них:                     78 громадянина побували на особистих прийомах, в тому числі на особистому виїзному прийомі - 29.
Колективних звернень у 2015 році надійшло 51, протягом січня-лютого           2016 року - 16. Повторних звернень у 2015 році надійшло 4, протягом січня-лютого 2016 року не надходило.
Всього, з урахуванням колективних звернень, у 2015 році до Голованівської районної державної адміністрації звернулось 747 громадянина, що на 63 більше порівняно з 2014 роком, протягом січня-лютого 2016 року - 552.
Протягом 2015 року у зверненнях порушено 605 питань, з них: вирішено позитивно - 247, дано роз’яснення - 357. У січні-лютому 2016 року в зверненнях порушено 229 питання, з них: позитивно вирішено - 135, дано роз’яснення - 94.
Аналіз звернень за їх видами показує, що з усіх звернень, що надійшли до райдержадміністрації у 2015 році, 545 становлять заяви, 47 - скарги, що на 116 більше ніж у 2014 році, протягом січня-лютого 2016 року - заяв 203, скарг 26.
Найбільше у зверненнях порушуються питання соціального захисту, земельних відносин, комунального господарства та освіти.
Усі звернення, що надійшли до райдержадміністрації, було розглянуто у терміни, встановлені чинним законодавством, а заявникам надавалися вичерпні відповіді та роз’яснення.
Статистичні дані про звернення громадян, що надійшли до
районної державної адміністрації
протягом 2015 року та січня-лютого 2016 року

№ з/п

Звідки надійшли

Кількість звернень

2015 рік

січень-лютий
2016 року

1

Звернулося громадян на особистих прийомах керівництва районної державної адміністрації

203

29

 

на особистих виїзних прийомах

227

49

2

Надійшло поштою

160

55

3.

Через обласну державну адміністрацію

15

20

 

Разом

605

229*

* з урахуванням змін до Класифікатора, враховано звернення, які надійшли через гарячі телефонні лінії (урядову гарячу лінію та Кіровоградський обласний контактний центр)

За категорією авторів звернень:


Категорія звернень

2015 рік

січень-лютий
2016 року

Учасник війни

7

0

Дитина війни

31

0

Інвалідів Великої Вітчизняної війни

0

0

Учасник бойових дій

16

3

Інвалід I, II, III групи

31

7

Дитина інвалід

1

0

Одинока мати

11

2

Мати-героїня

2

0

Багатодітна сім`я

13

3

Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

5

2

Інші категорії

488

212

 

За соціальним станом авторів звернень:


Соціальний стан
авторів звернень

2015 рік

січень-лютий
2016 року

Пенсіонер

127

44

Робітник

27

15

Селянин

10

5

Працівник бюджетної сфери

35

4

Військовослужбовець

7

1

Підприємець

11

0

Безробітній

34

38

Служитель релігійної організації

1

0

Інші

353

127

 

Основні питання, що порушувалися у зверненнях громадян:


Тематика звернень

2015 рік

січень-лютий
2016 року

Аграрна політика і земельні відносини

127

29

Транспорт і зв’язок

30

5

Соціальний захист

201

77

Праця та заробітна плата

23

13

Охорона здоров’я

9

9

Комунальне господарство

71

19

Житлова політика

15

7

Сім`я, діти, молодь, гендерна рівність, фізична культура і спорт

6

3

Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність

35

11

Інші питання

56

8

Особистий та виїзний прийом громадян

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 01 лютого 2016 року № 24-р «Про нову редакцію графіка особистого прийому громадян керівництвом районної державної адміністрації» затверджено графік особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, яким  передбачено проведення особистого прийому не рідше 4-х раз на місяць, в тому числі 2 виїзних прийоми. Графік прийому громадян керівництвом Голованівської райдержадміністрації та керівництвом Кіровоградської облдержадміністрації доведено до відома населення через веб-сайт районної державної адміністрації та розміщено на дошці в холі адміністративної будівлі райдержадміністрації.
У 2015 році на особистих прийомах у керівництва райдержадміністрації побувало  445 громадянина, особисто головою райдержадміністрації прийнято 72 громадян. На особистих виїзних прийомах прийнято 227 громадян.
Протягом січні-лютого 2016 року на особистому прийомі у керівництва райдержадміністрації побувало 78 громадян, з них 49 - на особистих виїзних прийомах (особисто головою райдержадміністрації прийнято 29 осіб).
Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, учасники АТО та учасники бойових дій, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки. Головою районної державної адміністрації взято на особистий контроль розгляд звернень від учасників антитерористичної операції на сході України та членів їх сімей, забезпечено їх першочерговий особистий прийом.
Виїзні прийоми громадян проводяться за місцем проживання громадян.
Робота із зверненнями громадян залишається одним із пріоритетних напрямків роботи районної державної адміністрації та знаходиться на постійному контролі керівництва районної державної адміністрації.
У районній державній адміністрації щомісяця та щокварталу проводиться детальний аналіз роботи зі зверненнями громадян.
З метою реалізації додаткових заходів, спрямованих на підвищення рівня правової освіти населення, роз’яснення конституційних прав і свобод громадян працює громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги, розпорядженням голови районної державної адміністрації від 27 квітня 2012 року № 205-р «Про безоплатну юридичну консультацію» (із змінами затвердженими розпорядженням від 14 грудня 2015 року №350-р») працює безоплатна юридична консультація. Протягом звітного періоду до правової приймальні за юридичною консультацією звернулося 24 громадянина.
Для оперативного реагування на запити та потреби громадян щомісячно проводяться телефонні «гарячі лінії» за участю керівництва райдержадміністрації. Протягом 2015 року проведено 12 телефонних «гарячих ліній» голови райдержадміністрації, у січні-лютому 2016 року - 2. Можливістю безпосередньо поспілкуватися із керівництвом району скористалося 79 громадянин. На інформацію, що надійшла від громадян під час телефонних «гарячих ліній», у разі потреби готуються відповідні доручення та за результатами опрацювання заявникам надається письмова відповідь.
Головним напрямком роботи Голованівської районної державної адміністрації є зменшення кількості скарг, повторних звернень та звернень до вищестоящих органів державної влади. Саме на це спрямована увага керівництва районної державної адміністрації. Тому для виявлення причин, що породжують звернення, постійно проводяться їх системні аналізи та узагальнення. Виявляються найбільш гострі проблеми задля їх оперативного вирішення.

Збільшити шрифт
A- A A+