Версія для друку
Новини АПК

Про оцінку впливу на довкілля

Нещодавно був введений в дію (18 грудня 2017 року) Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», у зв’язку з чим втратив чинність Закон України «Про екологічну експертизу». Основним нововведенням Закону є запровадження нового дозвільного документа – висновку з оцінки впливу на довкілля, який замінить висновок державної експертизи.
Закон зазначає, що оцінка впливу на довкілля необхідна для «планової діяльності», якою є – будівництво, реконструкція, технічне переоснащення, розширення перепрофілювання, ліквідація (демонтаж) об’єктів, інше втручання в природне середовище.
У свою чергу оцінка впливу на довкілля необхідна для планової діяльності та об’єктів, перелічених у частинах 2 та 3 статті 3 даного Закону, які умовно можна поділити на дві категорії. До першої, в тому числі, належать: деякі види нафтопереробних та газопереробних заводів, теплових електростанцій, установки для переробки відпрацьованого ядерного палива та високоактивних відходів, чорна та кольорова металургія, хімічне виробництво, будівництво автомобільних доріг, гідротехнічних споруд, окремі операції у сфері  поводження з відходами і т.д. Щодо цих об’єктів Висновки буде видавати Міністерство екології та природних ресірсів України.
До другої категорії зокрема відносяться глибоке буріння,, деякі види сільського господарства, лісництва, водного господарства, виробництва та обробки металу, переробки мінеральної сировини і т.д. Якщо такі об’єкти не підпадають під випадки, перелічені в частинах 3та 4 статті 5 Закону, то висновки будуть видавати місцеві державні адміністрації.
Висновок можна не отримувати, якщо планується провести , реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, розширення перепрофілювання об’єктів або інші втручання в природне середовище, які не справляють значного впливу на довкілля.
Повна та докладна інформація, щодо даного Закону знаходиться на офіційному сайті Верховної Ради за адресою zakon.rada.gov.ua.