Всесвітній день водно-болотних угідь

Відповідно до Рамсарської конвенції, членом якої є Україна, під водно-болотними угіддями розуміють «райони маршів, боліт, драговин, торфовищ чи водойм — природних або штучних, постійних або тимчасових, стоячих або проточних, прісних, солонуватих або солоних, включаючи морські акваторії, глибина яких під час відливу не перевищує 6 метрів».
Рамсарська конвенція є першою глобальною угодою з охорони та збереження природних ресурсів. Її назва відображає початкову мету угоди − зберегти водно-болотяні угіддя, як середовище для водоплавних птахів. Поступово мету Конвенції було розширено і зараз вона охоплює всі аспекти збереження та збалансованого використання водно-болотяних екосистем, цінних для збереження біологічного різноманіття та забезпечення існування людини.
Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів розпочала свій відлік 2 лютого 1971 року в зв’язку з чим ця дата визнана Всесвітнім днем водно болотних угідь.
Секретаріат Рамсарської конвенції визначив лозунг для 2017 року: «Водно болотні угіддя для зменшення впливу стихійних лих». Основною ідеєю цього лозунгу є підкреслення важливості екосистем водно-болотних угідь які відіграють велику роль у зменшенні впливу таких екстремальних погодних явищ як повені та посухи. Водно-болотні угіддя діють як природі водосховища – акумулюючи і зберігаючи дощові та талі води вони запобігають повеням. Протягом посушливих періодів водно-болотні угіддя «віддають воду» і затримують початок посухи.
У 2017 році Рамсарський Секретаріат закликає пам’ятати проте, що:
- водно-болотні угіддя є природним засобом безпеки для допомоги нам у протидії екстремальним погодним явищам;
- відповідне управління водно-болотними угіддями надає місцевим громадам можливості протидії стихійним лихам та швидкого відновлення;
- необхідно вживати заходів для охорони та пропаганди сталого використання водно-болотних угідь.
У 2017 році Міністерство екології та природних ресурсів планує спрямувати зусилля на виявлення основних чинників, що несуть загрозу стану екосистем водно-болотних угідь, розроблення заходів з протидії таким чинникам, оновлення інформації щодо стану водно-болотних угідь та подання відповідної інформації до Рамсарського секретаріату.
Реалізація на практиці пріоритетів щодо збереження та сталого використання водно-болотних угідь можлива лише за умови об’єднання зусиль усіх державних та недержавних установ та організацій, всього населення країни.

Збільшити шрифт
A- A A+