Версія для друку
Новини Центру зайнятості

Про особливості заповнення звіту № 1-ПА щодо рівнів вищої освіти

Звітність № 1-ПА складається з трьох розділів (щодо трьох різновидів приватних агентств зайнятості). Перший та третій розділи стосуються звітності агентств, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні та за кордоном. В підрозділах других, серед іншого, заповнюється інформація про працевлаштованих громадян зя рівнем їхньої освіти. Кількість працевлаштованих поділяється на осіб з повною загальною середньою освітою, на осіб з професійною (професійно-технічною) освітою та вищою освітою.

Кількість громадян з вищою освітою об’єднує її рівні – початковий, перший, другий, третій та науковий рівні.

Ці рівні визначені статтею 5 Закону України “Про вищу освіту” - підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітніми чи науковими програмами на таких рівнях вищої освіти:

початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;

перший (бакалаврський) рівень;

другий (магістерський) рівень;

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень;

науковий рівень.

Цією ж статею також визначено, що здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання особою відповідної освітньої або наукової програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти:

молодший бакалавр;

бакалавр;

магістр;

доктор філософії/доктор мистецтва;

доктор наук.

Також слід враховувати, що згідно прикінцевих і перехідних положень зазначеного Закону диплом про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкова вища освіта) прирівнюється до диплома про вищу освіту за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра.