Пільги у грошовій формі

З 1 жовтня 2019 року стартувала монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 року № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі» затверджено Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі.

Цим Порядком передбачено дві форми надання пільг у грошовій формі: безготівкова і готівкова.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 року № 1123 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо питань надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг» внесено зміни.

Виплата пільг у грошовій готівковій формі здійснюватиметься за заявою пільговика, поданою структурному підрозділу з питань соціального захисту населення до 15 жовтня, у якій зазначаються виплатні реквізити, виплата пільги здійснюється у грошовій готівковій формі з початку опалювального сезону шляхом перерахування структурним підрозділом з питань соціального захисту населення коштів на рахунок пільговика, відкритий в установі уповноваженого банку, або через виплатні об’єкти АТ “Укрпошта”. У разі подання заяви після 15 жовтня (15 травня) протягом опалювального (неопалювального) сезону пільга надається у грошовій готівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок пільговика в уповноваженому банку з місяця, що настає за місяцем подання заяви.;

Таким чином, кошти надходитимуть на особисті рахунки пільговиків, які зможуть зняти їх з власного рахунку у будь-який час.

Пільговик зобов’язаний повідомляти структурному підрозділу з питань соціального захисту населення про зміну всіх обставин, які впливають на надання пільг.

Пільговики, яким надається пільга у грошовій формі, зобов’язані сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми пільги, перерахованої управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплаченої таким пільговикам готівкою.

Усім пільговика, які бажають отримувати пільги в грошовій готівковій формі необхідно звернутися до управління соціального захисту населення Голованівської райдержадміністрації із заявою.

Усі пільговики, які не звернуться до управління соціального захисту населення Голованівської райдержадміністрації із зазначеною заявою, отримуватимуть пільги в грошовій безготівковій формі.

Також постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 року № 1123 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо питань надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг» регламентується надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу.

Для призначення пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу пільговики звертаються до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, а у сільській місцевості — до уповноважених осіб, визначених виконавчими комітетами селищних і сільських рад, за зареєстрованим місцем проживання (або за фактичним місцем проживання, якщо особи перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (далі — Реєстр), за фактичним місцем проживання за рішенням комісій, утворених місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування відповідно до пункту 10 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” з відповідною заявою, до якої додається довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення

Звертаємо увагу, що учасники війни, пенсіонери з числа педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників, які проживають у сільській місцевості, сільські бібліотекарі на пенсії, багатодітні сім’ї, прийомні сім’ї мають право на отримання пільг за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у 2020 році, а саме 2940,00 грн.

100% вартості твердого палива відшкодовується особам з інвалідністю внаслідок війни, пенсіонерам з числа педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників, які проживають у сільській місцевості;

75% – учасникам бойових дій;

50% – учасникам війни, сім’ям загиблих (померлих) ветеранів війни, ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, вдовам ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії, дружині померлого учасника ЧАЕС, багатодітним сім’ям.

100% вартості скрапленого газу відшкодовується особам з інвалідністю внаслідок війни;

75% – учасникам бойових дій;

50% – учасникам війни, сім’ям загиблих (померлих) ветеранів війни та багатодітним сім’ям.

У разі зміни реєстрації місця проживання пільговик зобов’язаний повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення.

У разі зміни умов проживання пільговика (підключення житла до системи газо-, тепло-, електропостачання для його опалення) отримані ним кошти готівкою на придбання твердого палива і скрапленого газу або тверде паливо, скраплений газ не повертаються. Пільги з оплати послуг газо-, тепло-, електропостачання для опалення житла надаються пільговику з наступного бюджетного періоду.

У разі зміни протягом бюджетного періоду будь-якого іншого виду опалення житла особи на пічне опалення пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу надаються виходячи з кількості місяців, що залишилися до кінця бюджетного періоду, та середньомісячної вартості або кількості твердого палива і скрапленого газу, визначеної шляхом ділення річної вартості або кількості твердого палива і скрапленого газу на 12 місяців.

У разі смерті пільговика, якому нараховано пільги, зазначені у частині п’ятій статті 51 Бюджетного кодексу України, члени сім’ї померлого, які проживали разом з ним, можуть отримати кошти готівкою на придбання твердого палива і скрапленого газу або тверде паливо і скраплений газ у натуральному вигляді на підставі:

заяви одного з членів сім’ї, поданої не пізніше закінчення бюджетного періоду;

копії свідоцтва про смерть пільговика;

довідки про факт проживання членів сім’ї разом з пільговиком, виданої в установленому порядку.”;

Якщо в одному житловому приміщенні право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг мають кілька пільговиків, розрахунок суми пільги здійснюється одному із таких пільговиків, який має право на більший за розміром відсоток знижки плати.

Збільшити шрифт
A- A A+