Шановний користувачу статистичної інформації!

      Держстат спільно з його територіальними органами Держстату (далі –ТОД) проводить
анкетне опитування з метою вивчення думки користувачів щодо рівня задоволення їх
інформаційних потреб у статистичній інформації щодо умов праці, пільг і компенсацій за
роботу зі шкідливими умовами праці.
     Просимо Вас відповісти на запитання анкети, надати свою оцінку якості статистичної
інформації, зауваження та пропозиції щодо її поліпшення.
    Будемо вдячні за участь в опитуванні, що дозволить підвищити якість статистичної
інформації та покращити підтримку користувачів.
      Ваша думка важлива для нас.
     Результати проведеного анкетного опитування будуть оприлюднені на веб-сайті
     Держстату (www.ukrstat.gov.ua) та Головного управління статистики (www.kr.ukrstat.gov.ua)
в узагальненому вигляді.
      Звертаємо увагу, що індивідуальні відповіді користувачів статистичної інформації
є конфіденційними.
     Як працювати з анкетою
     Будь ласка, уважно ознайомтеся з анкетою та позначте одну або кілька відповідей, які
найбільш повно відображають Вашу думку з приводу поставленого запитання.
      Прохання не пропустити жодного запитання
та надати (надіслати) заповнену анкету на адресу: Головного управління статистики
(Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ) (бажано не пізніше 30 червня 2020 року).
У разі виникнення запитань щодо заповнення анкети Ви можете звернутись до
Головного управління статистики (контактна особа: Стеценко Юлія Леонідівна,
тел.: 0522 33 30 11; 0503216173).
З повагою
Заступник начальника Олена НЕСТЕРЕНКО

 

Анкета
опитування користувачів статистичної інформації
Вибраний Вами варіант відповіді, будь ласка, позначте V

Розділ 1. Загальні запитання

1.1. Статистична інформація щодо умов праці, пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці, яку Ви використовуєте у своїй діяльності, є:
Основою Вашої діяльності  Додатковою інформацією 
Важливою складовою  Складно відповісти 
1.2. Як Ви отримуєте необхідну інформацію щодо умов праці, пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці? (виберіть одну або кілька відповідей)?
Відповідь на запит  Засоби масової інформації 
Електронні засоби (Інтернет, вебсайт Держстату/територіальних органів Держстату (ТОД))

 Інше (зазначте, будь ласка) ________________ ________________________________________
1.3. Якому формату поширення статистичної інформації Ви надаєте перевагу?
Друковані видання  Вебсайт 
Електронні версії (розсилка електронною поштою)  Інше (зазначте, будь ласка) _______________
_______________________________________

1.4. Як часто Ви використовуєте статистичну інформацію щодо умов праці, пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці?
Постійно  Майже не використовую 
Періодично  Складно відповісти 

1.5. Як часто Ви користуєтесь вебсайтом Держстату/ТОД для отримання статистичної інформації щодо умов праці, пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці?
Постійно  Майже не користуюсь 
Періодично  Не користуюсь взагалі 

1.6. З якою метою Ви використовуєте інформацію щодо умов праці, пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці? (виберіть одну або кілька відповідей)
Моніторинг виконання загальнодержавних програм розвитку 
Розробка концепцій, програм, законодавчих і нормативно-правових актів,
інших документів 
Аналіз і прогнозування соціально-економічного розвитку країни 
Здійснення міжнародних порівнянь 
Наукові дослідження 
Інше (зазначте, будь ласка) _____________________________________________________

1.7. Чи використовуєте Ви у своїй роботі інформацію інших установ України, крім Держстату, щодо умов праці, пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці?
Так  Ні 
Якщо "так", то поясніть, будь ласка, чому? (виберіть одну або кілька відповідей)
Інформація Держстату є недоступною або відсутньою 
Інформація не має достатнього рівня деталізації 
Складно отримати доступ до статистичної інформації 
Існують проблеми з аналітичними матеріалами, методологічними
поясненнями, тлумаченням показників тощо 
Показники представлені за недостатньо тривалий період 
Терміни та періодичність інформації не відповідають потребам 
Інше (зазначте, будь ласка) _______________________________________________________
Зазначте, будь ласка, ці джерела інформації._______________________________________
_______________________________________________________________________________

1.8. Чи використовуєте Ви у своїй роботі статистичний збірник "Умови праці працівників" (розміщено на вебсайті Держстату в розділі "Статистична інформація"/"Публікації"/"Ринок праці"/"Оплата праці та соціально-трудові відносини"), аналогічні статистичні публікації ТОД?
Так  Ні 
Якщо так, то дайте загальну оцінку інформаційному наповненню нижчезазначених статистичних публікацій.
Відмінно Добре Задовільно Незадовільно Складно відповісти
Статистичний збірник "Умови праці працівників"     
Аналогічні статистичні публікації ТОД     
Будь ласка, надайте пропозиції / зауваження щодо вказаних статистичних публікацій: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1.9. Зазначте, будь-ласка, які показники щодо умов праці, пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці, наведені у збірнику "Умови праці працівників" / аналогічних статистичних публікаціях ТОД, Ви використовуєте у своїй роботі? (виберіть одну або кілька відповідей)
Кількість (частка) працівників, які працюють в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, за окремими шкідливими факторами виробництва
Кількість підприємств, на яких працівники зайняті в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам
Кількість працівників служб охорони праці
Кількість (частка) працівників, яким за роботу зі шкідливими умовами праці надаються пільги та компенсації, за видами пільг і компенсацій
Кількість (частка) працівників, які мають право на пільги за особливий характер праці
Кількість (частка) працівників, які мають право на пенсію на пільгових умовах за роботу зі шкідливими умовами праці


1.10. Зазначте, будь ласка, які розрізи статистичної інформації щодо умов праці, пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці, наведені у збірнику "Умови праці працівників" / аналогічних статистичних публікаціях ТОД, Ви використовуєте у своїй роботі? (виберіть одну або кілька відповідей)

У розрізі регіонів

У розрізі видів економічної діяльності

У розрізі районів і міст областей  Інше (зазначте) ________________________
______________________________________
1.11. Чи є інша інформація щодо умов праці, пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці, яка Вам потрібна, але яку з різних причин Ви не можете отримати від органів державної статистики?
Так  Ні 
Якщо так, то зазначте, будь ласка, які саме показники та причини: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розділ 2. Оцінка якості статистичної інформації

2.1. Будь ласка, надайте оцінку якості статистичної інформації щодо умов праці, пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці за критеріями1.
Відмінно Добре Задовільно Незадо-вільно Складно відповісти
Відповідність / Релевантність     
Точність / Надійність     
Своєчасність та Пунктуальність     
Доступність та Зрозумілість / Ясність     
Послідовність / Узгодженість та
Зіставність / Порівнянність     

2.2. Будь ласка, визначте, які критерії якості статистичної інформації щодо умов праці, пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці є для Вас найбільш важливими (пріоритетними) та надайте кожному критерію числове визначення важливості від 1 (найменш важливий) до 5 (найбільш важливий).
Будь ласка, уникайте надання одного й того ж числового значення різним критеріям.
Відповідність / Релевантність 
Точність / Надійність 
Своєчасність та Пунктуальність 
Доступність та Зрозумілість / Ясність 
Послідовність / Узгодженість та Зіставність / Порівнянність 

2.3. Будь ласка, оцініть інформаційну підтримку користувачів статистичної інформації щодо умов праці, пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці співробітниками Держстату / ТОД.
Відмінно Добре Задові-льно Незадо-
вільно Складно відповісти
Контактна інформація, наведена на офіційному вебсайті та в публікаціях Держстату/ТОД?     
Дії фахівців Держстату/ТОД щодо надання відповіді на Ваші запити (усні, письмові)?
1 Визначення критеріїв якості статистичної інформації наведені у додатку.
2.4. Якої загальної оцінки, на Вашу думку, заслуговує інформаційне забезпечення Держстату /ТОД щодо умов праці, пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці (якість статистичної інформації та діяльність щодо підтримки користувачів)?
Будь ласка, візьміть до уваги всі надані Вами вище оцінки.
Відмінно  Незадовільно 
Добре  Складно відповісти 
Задовільно 

2.5. Як, на Вашу думку, змінилося інформаційне забезпечення користувачів статистичною інформацією щодо умов праці, пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці порівняно з минулим періодом / попереднім зверненням до Держстату / ТОД?
Покращилось  Погіршилось 
Не змінилось  Складно відповісти 
Будь ласка, зазначте напрями, в яких суттєво поліпшилась або погіршилась якість статистичної інформації та послуг із підтримки користувачів:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6. Будь ласка, надайте пропозиції, як органи державної статистики могли б поліпшити якість статистичної інформації щодо умов праці, пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці та послуг із надання цієї інформації?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розділ 3. Соціально-демографічна інформація

Будь ласка, надайте відповіді на кілька запитань особисто щодо Вас

3.1. Стать
Чоловіча  Жіноча 

3.2. Вік
До 18 років  36-60 років 
18-35 років  61 рік і старше 

3.3. Освіта
Загальна середня  Вища із вченим ступенем 
Середня спеціальна  Інше (зазначте, будь ласка)______________
Вища  ______________________________________

3.4. З якою з наведених нижче сфер пов’язана Ваша діяльність?
Державна влада / місцеве самоврядування
 Наукова діяльність, освіта 
Засоби масової інформації 
Бізнес (виробнича діяльність і нефінансові послуги), фінансова діяльність (у т.ч. банківська), страхування

 Громадські організації 
Інше (зазначте, будь ласка)______________
_____________________________________

3.5. Якщо Ви представляєте компанію / фірму, то чи є вона:
Вітчизняною 
Іноземною (нерезидентом) 
Спільним підприємством з іноземними інвестиціями 

Дякуємо за співпрацю!

Прохання не пізніше 30 червня 2020 року заповнену анкету надати (надіслати) зручним для Вас способом:
на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
або факсом: (0522) 33-32-40
або на поштову адресу: вул.Соборна, 7А, м. Кропивницький, 25009

Результати цього анкетного опитування в узагальненому вигляді будуть оприлюднені на вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) та ГУС (www.kr.ukrstat.gov.ua) у розділі "Анкетні опитування"/"Ринок праці" у серпні 2020 року.

Якщо Ви хочете отримати коментарі Держстату щодо ваших пропозицій, будь ласка, залиште контакти для зворотного зв’язку: e-mail: _________________________________, факс: _______________.

Якщо у Вас виникли додаткові запитання, будь ласка, звертайтесь:
контактна особа: начальник відділу аналізу демографічної, соціальної статистики та статистики праці Стеценко Юлія Леонідівна, телефон: (0522) 33 30 11; 0503216173.
Додаток
до Анкети опитування користувачів
статистичної інформації

Критерії якості статистичної інформації
(інформація наведена з метою кращого розуміння змісту відповідного критерію якості)

Відповідність / Релевантність – статистичні дані повинні задовольняти поточні та потенційні потреби користувачів.
Показники
1. Проводяться консультації з користувачами, здійснюється моніторинг відповідності та практичної корисності наявної статистичної інформації для задоволення їх поточних потреб, а також визначаються їх майбутні пріоритетні потреби. Вивчається рівень задоволення користувачів якістю статистичної інформації.
2. Пріоритетні потреби користувачів задовольняються, що відображається у довгострокових програмах розвитку державної статистики.
3. Опитування користувачів щодо рівня задоволення статистичною інформацією проводяться на регулярній основі.
Точність / Надійність – статистичні дані повинні бути точними і достовірними.
Показники
1. Первинні дані, проміжні результати та вихідні статистичні дані оцінюються та перевіряються щодо їх правильності.
2. Помилки, пов’язані та не пов’язані з вибіркою, аналізуються та систематично фіксуються документально відповідно до компонентів якості ЄСС.
3. Аналіз результатів перегляду даних проводиться на постійній основі та застосовується для внутрішнього інформування з метою покращення статистичних методів і процедур.
Своєчасність та Пунктуальність – статистичні дані повинні поширюватися своєчасно зі встановленою періодичністю.
Показники
1. Терміни поширення статистичної інформації відповідають міжнародним стандартам і вимогам.
2. Встановлено стандартні терміни для поширення статистичної інформації.
3. Періодичність поширення статистичної інформації максимально враховує потреби користувачів.
4. Будь-які відхилення від графіка поширення статистичної інформації заздалегідь оприлюднюються та пояснюються, визначається нова дата публікації даних, яка теж оприлюднюється.
5. Попередні зведені дані придатної якості поширюються за умови корисності для користувачів.
Доступність та Зрозумілість / Ясність – статистичні дані мають представлятися у зрозумілій формі, поширюватися у придатному та зручному для використання вигляді, бути доступними усім користувачам на рівних умовах та супроводжуватися метаданими і відповідними поясненнями.
Показники
1. Статистичні дані представлені у формі, яка полегшує їхнє правильне тлумачення та усвідомлене порівняння.
2. Органи державної статистики застосовують як сучасні інформаційно-комунікаційні технології, так і паперові носії.
3. Проводиться аналіз зручності форми представлення інформації для користувача та оприлюднюються його результати.
4. Дозволяється використання мікроданих для наукових цілей. Доступ до них здійснюється за чіткою визначеною процедурою.
5. Метадані документуються відповідно до стандартизованої системи метаданих.
6. Користувачів інформують про методологію статистичних розрахунків і якість статистичної інформації відповідно до критеріїв якості ЄСС.
Послідовність / Узгодженість та Зіставність / Порівнянність – статистичні дані мають бути узгоджені, зіставні у часі, за регіонами і країнами. Має бути створено можливість для поєднання та спільного використання статистичних даних з різних джерел.
Показники
1. Статистичні дані внутрішньо узгоджені і зіставні (забезпечено арифметичний і логічний контроль).
2. Статистичні дані узгоджені чи зіставні за обмежений період часу.
3. Статистичні дані з різних джерел збираються на підставі загальних стандартів щодо охоплення, визначень, одиниць виміру і класифікацій.
4. Статистичні дані з різних джерел узгоджені та зіставні.
5. Зіставність даних по країнах забезпечується шляхом регулярного обміну інформацією між органами державної статистики України та статистичними службами інших країн; методологічні дослідження проводяться, за можливістю, у тісному співробітництві з Євростатом

 

Збільшити шрифт
A- A A+