Версія для друку
Новини статистика

Повідомлення "Соціально-економічне становище Кіровоградської області" за січень–липень 2020 року

Населення
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 липня 2020р. становила 927297 осіб. Упродовж січня–червня 2020р. чисельність населення зменшилася на 5812 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (5093 особи) та міграційного
(719 осіб) скорочення. Порівняно із січнем–червнем 2019р. обсяг природного скорочення зменшився на 49 осіб.
Природний рух населення у січні–червні 2020р. характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими
на 100 померлих – 36 живонароджених.

Доходи населення
За січень–липень 2020р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 9131 грн, що на 13,5% вище ніж за січень–липень 2019р.
Найбільш оплачуваними в економіці області у січні–липні 2020р. були працівники транспорту, лісового господарства та лісозаготівлі, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, фінансової та страхової діяльності,
де заробітна плата у 1,3–1,5 раза перевищила середній показник по області.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у сферах тимчасового розміщування й організації харчування, творчості, мистецтва та розваг, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, будівництві, адміністративного та допоміжного обслуговування, сферах охорони здоров’я, інформацій та телекомунікацій, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, освіті, наукових досліджень та розробок, сільському господарстві, сфері операцій з нерухомим майном. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах діяльності до середнього по області становило 49,2–96,9%.
У січні–липні 2020р. порівняно з січнем–липнем 2019р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати на 11,5% (у січні–липні 2019р. порівняно з січнем–липнем 2018р. – на 7,7%).
Загальна сума невиплаченої заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) впродовж січня–липня 2020р. збільшилася в 1,7 раза і на 1 серпня 2020р. становила 17,5 млн.грн.
Обсяг невиплаченої заробітної плати становив один відсоток фонду оплати праці, нарахованого за липень 2020р.
Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж січня–липня 2020р. збільшилась у 2,4 раза і на 1 серпня 2020р. становила
11,3 млн.грн або 64,5% загальної суми боргу по області.
Кількість працівників, перед якими є борги з виплати заробітної плати,
на 1 серпня 2020р. становила 1372 особи або 0,8% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 8,2 тис.грн, що становило 82,2% розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику за липень 2020р.
Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, на 1 серпня 2020р. становила 5,9 млн.грн.
На підприємствах, які відносяться до категорії економічно неактивних, заборгованість із виплати заробітної плати на 1 серпня 2020р. становила
314,1 тис.грн.

Ціни
Індекс споживчих цін в області у липні 2020р. порівняно
з червнем п.р. становив 99,5% з початку року – 101,8%.
На споживчому ринку в липні 2020р. ціни на продукти харчування
та безалкогольні напої знизились на 1,2%. Найбільше (на 14,8% та 11,6%) подешевшали яйця та овочі. На 5,4–0,7% знизились ціни на морозиво, сири, молоко, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, цукор, хліб, рибу та продукти з риби, рис. Водночас на 4,5–0,5% подорожчали фрукти, олія оливкова, мед, кисломолочна продукція, шоколад, інші продукти харчування, макаронні вироби, сало, м’ясо та м’ясопродукти, масло, кондитерські вироби з борошна та цукру.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,7%,
що пов’язано з подорожчанням алкогольних напоїв на 2,5%.
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,9% відбулося головним чином за рахунок підвищення цін
на природний газ на 5,6%.
Підвищення цін на транспорт на 1,4% спричинено подорожчанням проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 7,5%, автомобілів –
на 2,6%, палива та мастил – на 2,4%.
Ціни у сфері відпочинку та культури зросли на 2% за рахунок подорожчання туристичних послуг на 21,6%.

Промисловість
У липні 2020р. порівняно з попереднім місяцем та липнем 2019р. індекс промислової продукції становив відповідно 103% та 105,3%, за підсумками січня–липня 2020р. – 104,1%.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками січня–липня 2020р. обсяг випуску продукції зменшився на 3,2% (за січень–
червень 2020р. – на 5,9%), зокрема у добуванні руд кольорових металів –
на 3,8% (на 6,1%), каменю, піску та глини – на 0,2% (на 6,6%).
У переробній промисловості за січень–липень 2020р. індекс промислової продукції становив 106,8% (за січень–червень п.р. – 107,7%).
У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
у січні–липні 2020р. випуск продукції зріс на 11,3%, у т.ч. у виробництві інших харчових продуктів – на 17,6%, олії та тваринних жирів – на 12,6%, готових кормів для тварин – на 5,6%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробі на 3,3%, напоїв – на 3%. Водночас у виробництві молочних продуктів спостерігалося зменшення обсягів виробництва продукції на 23,3% (у січні–червні п.р. – на 16,2%), продуктів борошномельно-круп’яної промисловості - на 17,1% (на 15,8%), м’яса та м’ясних продуктів – на 1% (на 2,8%).
У січні–липні 2020р. порівняно з січнем–липнем 2019р. спостерігалося збільшення виробництва олії соняшникової та сафлорової та їх фракцій, нерафінованих (крім хімічно модифікованих) на 31,4 тис.т, олії соняшникової і сафлорової та їх фракцій, рафінованих (крім хімічно модифікованих) –
на 16,2 тис.т, олії соєвої та її фракції, нерафінованих (крім хімічно модифікованих) – на 16 тис.т, свинини свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш (уключаючи оброблених сіллю чи консервантами для тимчасового
зберігання) – на 394,3 т, виробів кондитерських з цукру, інших – на 347,6 т, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 298 т, субпродуктів харчових великої рогатої худоби, свиней, баранів, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжих чи охолоджених – на 75,1 т.

Водночас зменшилось виробництво борошна пшеничного чи пшенично-житнього на 4 тис.т, зерен зернових культур плющених, перероблених в пластівці, лущених, обрушених, різаних або подрібнених – на 1,3 тис.т, виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових) – на 491,3 т, печива солодкого (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи повністю покритого шоколадом або іншими сумішами, що містять какао) – на 111,5 т, яловичини і телятини, свіжих чи охолоджених – туш, напівтуш, четвертин необвалених – на 45,8 т, виробів здобних (булочок підвищеної калорійності, листкових, рулетів з маком, рогаликів тощо) – на 38 т, виробів ковбасних з печінки (ліверних) та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім страв готових) – на 30,6 т, вод з додаванням цукру і речовин підсолоджувальних чи ароматизуючих інших, тобто напоїв безалкогольних типу лимонаду, оранжаду (уключаючи мінеральні й газовані) – на 2,4 тис.дал.
У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів
зі шкіри та інших матеріалів обсяги випуску продукції у січні–липні 2020р. зменшились на 41,4% (у січні–червні п.р. – на 46,5%), у т.ч. у виробництві
одягу – на 43% (на 48,3%), текстильному виробництві – на 37,9% (на 43%).
У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–липні 2020р. випуск продукції збільшився
на 10,5%, зокрема у лісопильному та стругальному виробництві – на 37,6%, виготовленні виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння – на 8,1%. При цьому у виготовленні виробів з паперу та картону обсяги зменшились на 27,6%.
У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–липні 2020р. випуск продукції зменшився на 7,8% (у січні–червні п.р. – на 13,8%),
у т.ч. у виробництві іншої хімічної продукції – на 26,8% (на 32,1%), основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку
в первинних формах – на 21,9% (на 20,4%), мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів – на 10,5%
(на 15,9%).
На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції
у січні–липні 2020р. порівняно з січнем–липнем 2019р. збільшився
на 1,3%, зокрема у виробництві гумових і пластмасових виробів –
на 8,4%. Водночас у виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції випуск продукції зменшився на 1,7%.
У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, обсяги промислової продукції у січні–липні 2020р. збільшилися на 25%, у т.ч. у виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 26,8%, металургійному виробництві – на 24,9%.
У машинобудуванні випуск промислової продукції у січні–липні 2020р. зменшився на 36% (у січні–червні п.р. – на 19,9%), у т.ч. у виробництві електричного устатковання – на 53,2% (на 26,3%), машин і устатковання загального призначення – на 9,7% (на 10,2%), машин і устатковання для сільського та лісового господарства – на 0,7% (збільшився на 4,5%). Водночас у виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів випуск продукції збільшився у 2,6 раза, інших машин і устатковання спеціального призначення – на 4,7%.
На підприємствах з виробництва, передачі та розподілення електроенергії у січні–липні 2020р. обсяги виробництва зменшилися
на 2,2%, у т.ч. у розподіленні електроенергії – на 2,4%, виробництві електроенергії – на 1,9%.

Сільське господарство
У січні–липні 2020р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем–липнем 2019р. склав 85,7%, у т.ч. у підприємствах – 80,4%, господарствах населення – 94,8%.
Рослинництво. У січні–липні п.р. індекс продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 82,2%, у т.ч.
у підприємствах – 78,2%, господарствах населення – 94,1%.
На 1 серпня п.р. господарствами усіх категорій культури зернові та зернобобові (без кукурудзи) скошено й обмолочено на площі 426,6 тис.га,
що складає 92,6 площ, посіяних під урожай 2020 року (торік – 95,3% таких площ). Із зібраної площі одержано 1547,5 тис.т зерна (у початково оприбуткованій масі), що на 17,5% менше ніж на початок серпня 2019р.
У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано 36,3 ц зерна (на 4,8 ц менше ніж торік), у т.ч. підприємствами – 37,3 ц (на 5,5 ц менше), господарствами населення – 33,1 ц (на 2,6 ц менше).
Тваринництво. У січні–липні п.р. індекс продукції тваринництва порівняно із січнем–липнем 2019р. склав 97,6%, у т.ч. у підприємствах – 103,9%, господарствах населення – 95,7%.
У господарствах усіх категорій у січні–липні 2020р. загальний обсяг виробництва м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій
у живій масі) склав 43,8 тис.т та порівняно з січнем–липнем 2019р. збільшився на 0,8 тис.т або на 1,9%.
Обсяг вирощування сільськогосподарських тварин у підприємствах
у січні–липні 2020р. становив 12,1 тис.т, що на 0,2% менше ніж у січні–
липні 2019р., у т.ч. великої рогатої худоби – 1,9 тис.т (на 6,9% менше),
свиней – 10,1 тис.т (на 3% більше). Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до обсягу їх реалізації на забій становило 90,9% (у січні–липні 2019р. – 99,4%).
Загальне виробництво молока порівняно з січнем–липнем 2019р. зменшилося на 9,5% і склало 166,5 тис.т, у т.ч. у підприємствах – на 3,7%
(36 тис.т), у господарствах населення – на 11% (130,5 тис.т).
Порівняно з січнем–липнем 2019р. у підприємствах середній надій молока від корів, що були в наявності на початок 2020р., зменшився
на 82 кг (на 2,3%) і становив 3553 кг. У січні–липні 2020р. загальне виробництво яєць від птиці свійської усіх видів порівняно з січнем–липнем 2019р. зросло на 7,4% і склало 389 млн.шт.
Загальна кількість великої рогатої худоби на 1 серпня 2020р. становила 98,2 тис. голів (на 9,4% менше ніж на 1 серпня 2019р.); у т.ч. корів –
47,1 тис. голів (на 9,2% менше); свиней – 223,3 тис. голів (на 0,7% менше);
овець і кіз – 45,7 тис. голів (на 7,1% менше) та птиці свійської – 7571,6 тис. голів (на 0,3% більше).
Реалізація сільськогосподарської продукції. Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма напрямами реалізації у січні–
липні 2020р. порівняно з січнем–липнем 2019р. збільшилися на 3,9%,
у т.ч. продукції рослинництва – на 4%, продукції тваринництва – на 2,5%.
Наявність культур зернових та зернобобових і насіння соняшнику.
На 1 серпня 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 795,6 тис.т зерна (на 26,7% менше порівняно з 1 серпня 2019р.), у т.ч. 596,9 тис.т пшениці, 56,9 тис.т кукурудзи, 118,7 тис.т ячменю. У підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, зберігалося 625,2 тис.т зерна
(на 15,7% менше), у т.ч. 453,6 тис.т пшениці, 48,3 тис.т кукурудзи, 102,1 тис.т ячменю. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 170,4 тис.т зерна (в 2 рази менше, ніж на 1 серпня 2019р.).
Запаси насіння соняшнику становили 84,2 тис.т (на 6% більше, ніж
на 1 серпня 2019р.), з них у підприємствах, які здійснюють його виробництво, зберігалося 34,1 тис.т (на 21,4% менше), у підприємствах, що займаються його зберіганням і переробленням – 50,1 тис.т (на 39,2% більше).

Будівництво
У січні–липні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 636 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–
липні 2020р. порівняно з січнем–липнем 2019р. становив 62,9%.
У січні–червні 2020р. в області прийнято в експлуатацію 21,6 тис.м2 загальної площі житла (нове будівництво). Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у січні–червні 2020р. порівняно з січнем–червнем 2019р. зменшилась на 44,8%. Переважну частину (87,9% загального обсягу житла) прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 12,1% – у будинках із двома й більше квартирами.
У міській місцевості прийнято в експлуатацію 15,6 тис.м2 загальної площі житла (72,1% загального обсягу), у сільській – 6 тис.м2 (27,9%). Обсяги прийнятого в експлуатацію житла у міській місцевості порівняно із січнем–червнем 2019р. зменшились на 47,3%, у сільській ‒ на 37,2%.

У січні–червні 2020р. прийнято в експлуатацію 219 квартир.
У міській місцевості прийнято в експлуатацію 167 квартир (76,3% загальної кількості), у сільській – 52 квартири (23,7%). Середній розмір квартири становив 98,4 м2 загальної площі, при цьому в міській
місцевості – 93 м2, у сільській – 115,7 м2 загальної площі.
Крім цього, прийнято в експлуатацію 0,7 тис.м2 дачних та садових будинків, що на 57,2% менше ніж у січні–червні 2019р.

Капітальні інвестиції
У січні–червні 2020р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2366 млн.грн капітальних інвестицій, що на 7,3% менше порівняно з січнем–червнем 2019р.
Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій у січні–
червні 2020р. були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 83,3% усіх капіталовкладень. Частка цих коштів у загальному обсязі збільшилася порівняно з січнем–червнем 2019р. на 4,4 в.п.
Збільшилася також частка капітальних інвестицій, освоєних за рахунок кредитів банків та інших позик, на 4,4 в.п., натомість зменшилася за рахунок коштів місцевих бюджетів – на 6,7 в.п., державного бюджету – на 1,4 в.п., населення на будівництво житла – на 0,7 в.п.
Найбільші частки капітальних інвестицій у січні–червні 2020р. освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства – 40,8% загального обсягу капітальних інвестицій області, промисловості – 40,6%.
Капітальні інвестиції у житлові будівлі становили 53,5 млн.грн
або 2,3% загального обсягу капітальних інвестицій області (у січні–
червні 2019р. – 3,9%). Порівняно з січнем–червнем 2019р. обсяг капітальних інвестицій у житлові будівлі зменшився на 43,7%.
У січні–червні 2020р. обсяг капітальних інвестицій на одну особу населення по області склав 2536 грн.

Внутрішня торгівля
Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного
товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–липні 2020р. становив 11813,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 8,5% більше обсягу січня–липня 2019р.
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–липні 2020р. становив 8237,3 млн.грн, що у порівнянних цінах на 7,3% більше обсягу січня–липня 2019р.

Зовнішньоекономічна діяльність
У січні–червні 2020р. обсяг експорту товарів становив 463,3 млн.дол. США, імпорту – 113,1 млн.дол. Позитивне сальдо становило 350,2 млн.дол.
На формування позитивного сальдо вплинули окремі товарні групи: жири та олії тваринного або рослинного походження (181,4 млн.дол.), зернові культури (119,1 млн.дол.), залишки і відходи харчової промисловості
(63,9 млн.дол.).
Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні–червні 2020р.
становив 4,10.
Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 133 країн світу.
Загалом область експортувала товари до 118 країн світу.
У січні–червні 2020р. обсяг експорту товарів до країн ЄС
становив 121,8 млн.дол. (26,3% загального обсягу експорту).
Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки до Франції, Іспанії, Польщі, Нідерландів, серед інших країн – до Китаю, Індії, Білорусі, Єгипту. Водночас зменшилися поставки до Туреччини, Німеччини.
Найбільші експортні поставки здійснювались до Індії – 13,3% загального обсягу експорту (жири та олії тваринного або рослинного походження), Китаю – 10,9% (жири та олії тваринного або рослинного походження, зернові культури), Білорусі – 9,9% (залишки і відходи харчової промисловості), Нідерландів – 7% (зернові культури, жири та олії тваринного або рослинного походження), Єгипту – 4,5% (зернові культури).
У січні–червні 2020р. з області експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження на суму 186 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 127,7 млн.дол., готових харчових продуктів –
на 69,6 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – 39,3 млн.дол.
Імпорт товарів у січні–червні 2020р. здійснювався з 78 країн світу.
Обсяг імпорту товарів з країн ЄС становив 48,7 млн.дол. (43,1% загального обсягу).
Імпортні поставки порівняно з січнем–червнем 2019р. зросли із Малайзії, Туреччини, Чехії, Японії, Франції, скоротилися – з Китаю, США.
Найбільші надходження товарів здійснювались з Туреччини – 16,3% загального обсягу імпорту (текстильні матеріали та текстильні вироби),
Німеччини – 14,3% (механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного), Китаю – 12,7% (машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання), США – 10,6% (засоби наземного транспорту, крім залізничного, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання), Чехії – 4,6% (механічні машини).
У січні–червні 2020р. до області надійшло машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання на суму 38 млн.дол., засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – на 24 млн.дол., текстильних матеріалів та текстильних виробів – на 14,7 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 6,5 млн.дол.
У січні–червні 2020р. експорт послуг становив 11549,6 тис.дол. США, імпорт – 5653,1 тис.дол. Позитивне сальдо становило 5896,6 тис.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,04.
Підприємства та організації області у січні–червні 2020р. здійснювали зовнішньоторговельні операції послугами з партнерами 66 країн світу.
У січні–червні 2020р. область експортувала послуги до 53 країн світу, отримувала послуги з 44 країн.
Обсяг експорту послуг з країнами ЄС у січні–червні 2020р. становив
3263,7 тис.дол. (28,3% загального обсягу експорту), імпорту – 3145,3 тис.дол.
(55,6% загального обсягу імпорту).
Найбільшими країнами-партнерами, які отримали послуги, були США, Німеччина, Польща, Ізраїль, Британські Віргінські Острови, Франція, Болгарія, Латвія, Канада.
Основними країнами, які здійснювали імпорт послуг до Кіровоградської області, були США, Німеччина, Польща, Сингапур, Латвія, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Туреччина, Швеція, Болгарія.
У січні–червні 2020р. найбільші обсяги експорту припадали
на транспортні послуги, які становили 59,6% загального обсягу експорту, послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги – 19,9%, ділові послуги – 11%.
Основу структури імпорту послуг у січні–червні 2020р. складали ділові послуги (51,4% загального обсягу імпорту), послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій (15,2%), послуги, пов’язані з подорожами (15%), транспорті послуги (14,3%).

Транспорт
У січні–липні 2020р. вантажообіг підприємств транспорту збільшився
на 3,4% і становив 16365,5 млн.ткм.
Залізницею у січні–липні 2020р. перевезено 3428,7 тис.т вантажів,
що на 5% менше ніж у січні–липні 2019р. Це спричинено зменшенням перевезення брухту чорних металів на 20%, зерна і продуктів перемолу –
на 18,3%, нафти і нафтопродуктів – на 15,4%. Натомість у 2,1 раза збільшилося перевезення хімічних і мінеральних добрив, будівельних матеріалів – на 0,3%. Вантажообіг підприємств залізничного транспорту збільшився на 5% і становив 15992,8 млн.ткм.
Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–липні 2020р. перевезено
2409,4 тис.т вантажів, що становить 29,7% обсягу січня–липня 2019р., вантажообіг становив 372,7 млн.ткм, або 63,2% обсягу січня–липня 2019р.
У січні–липні 2020р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 679,1 млн.пас.км, або 43,4% обсягу січня–липня 2019р.

Залізницею у січні–липні 2020р. перевезено 638,2 тис. пасажирів, що
на 51,3% менше порівняно з січнем–липнем 2019р., пасажирообіг зменшився
на 60,4% і становив 440,6 млн.пас.км.
Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–липні 2020р. перевезено
14,9 млн. пасажирів, або 52,7% обсягу січня–липня 2019р. Пасажирообіг підприємств автомобільного транспорту становив 191 млн.пас.км, або 52,8%
обсягу січня–липня 2019р.
Обсяги перевезень пасажирів, виконаних фізичними особами–підприємцями у січні–липні 2020р., зменшились на 28,7% та становили
3,5 млн. пасажирів.
Тролейбусами у січні–липні 2020р. перевезено 8,9 млн. пасажирів,
що на 37,6% менше ніж у січні–липні 2019р.

 

Начальник Юлія НОВАК