Звіт голови Голованівської районної державної адміністрації перед головою Кіровоградської обласної державної адміністрації з питань роботи із зверненнями громадян в Голованівській районній державній адміністрації протягом 2019 року та січня-лютого

Звіт
голови Голованівської районної державної адміністрації
перед
головою Кіровоградської обласної державної адміністрації
з питань роботи із зверненнями громадян
в Голованівській районній державній адміністрації
протягом 2019 року та січня-лютого 2020 року

        Робота із зверненнями громадян у Голованівській районній державній адміністрації проводиться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", розпоряджень голови облдержадміністрації та розпоряджень голови райдержадміністрації.
        Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348.
           Питання роботи із зверненнями громадян знаходиться на постійному контролі в керівництва районної державної адміністрації , вживаються заходи для позитивного вирішення питань, що належать до виключної компетенції місцевих органів виконавчої влади, надаються роз’яснення.
         Питання роботи із зверненням громадян відповідно до розподілу функціональних повноважень керівництва районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 08 червня 2015 року №150-р «Про розподіл функціональних повноважень керівництва районної державної адміністрації», покладено на керівника апарату районної державної адміністрації Ларису ЛУЖАНСЬКУ.
       Згідно посадової інструкції затвердженої керівником апарату райдержадміністрації Ларисою ЛУЖАНСЬКОЮ від 04 лютого 2020 року виконання обов’язків по роботі із зверненнями громадян покладені на завідувача сектором з питань правової, мобілізаційної та режимно-секретної роботи, запобігання і виявлення корупції апарату Голованівської районної державної адміністрації Наталю ЛАГОДУ, яка на даний час знаходиться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Згідно наказу керівника апарату райдержадміністрації від 03 лютого 2020 року №27 к виконання обов'язків по роботі із зверненнями громадян покладено на головного спеціаліста сектору з питань правової, мобілізаційної та режимно-секретної роботи, запобігання і виявлення корупції апарату Голованівської районної державної адміністрації Мирославу ХАМРАЄВУ
         Умови праці задовільні, приміщенням, оргтехнікою забезпечено. У секторі впроваджена та працює електронна програма «Звернення громадян».
Питання роботи із зверненнями громадян внесено в Перспективний план на 2020 рік, квартальні та місячні плани роботи сектору з питань правової, мобілізаційної та режимно-секретної роботи, запобігання і виявлення корупції апарату Голованівської районної державної адміністрації, які затверджені керівником апарату райдержадміністрації.
         Питання про роботу із зверненнями громадян протягом 2019 року та січня-лютого 2020 року розглянуті на засіданнях колегій Голованівської районної державної адміністрації з прийняттям відповідних розпоряджень голови райдержадміністрації, які направляються в усі структурні підрозділи, виконкоми селищних та сільських рад для вжиття заходів щодо усунення причин, які породжують скарги:
25 січня 2019 року «Про роботу структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих комітетах сільських, селищних рад по виконанню вимог Закону України «Про звернення громадян» у 2018 році. За результатами розгляду видано розпорядження голови райдержадміністрації від 25 січня 2019 року №18-р;
26 липня 2019 року «Про роботу структурних підрозділів райдержадміністрації по виконанню Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" у І півріччі 2019 року». За результатами розгляду видано розпорядження голови райдержадміністрації від 30 липня 2019 року №204-р;
             24 січня 2019 року «Про роботу структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих комітетах сільських, селищних рад по виконанню вимог Закону України «Про звернення громадян» у 2019 році. За результатами розгляду видано розпорядження голови райдержадміністрації від 27 січня 2020 року №19-р;
На виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" забезпечено:
звітування керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та сільських, селищних голів перед головою районної державної адміністрації про роботу зі зверненнями громадян у 2019 році. На звітну дату перед головою райдержадміністрації прозвітували усі керівники структурних підрозділів та сільські, селищні голови (за результатами звітів складено протоколи);
проведення засідань районної постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян за 2019 рік. Протягом 2019 року та січня-лютого 2020 року проведено 14 засідань комісії (за результатами засідань складено протоколи);
проведення дня контролю, в рамках якого перевірено стан виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування";
проведення особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації;
проведення перевірок роботи із зверненнями громадян в структурних підрозділах райдержадміністрації та сільських, селищних радах Голованівського району;
роботу телефонної «гарячої лінії» голови Голованівської районної державної адміністрації;
проведення виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації.
         До районної газети «Чисте джерело» для друку інформації були направлені узагальнені інформації щодо стану роботи із зверненнями громадян у Голованівській районній державні адміністрації: «Робота зі зверненнями громадян у Голованівській райдержадміністрації за 1 квартал 2019 року», «Робота зі зверненнями громадян у Голованівській райдержадміністрації за І півріччя 2019 року», «Робота зі зверненнями громадян у Голованівській райдержадміністрації за 9 місяців 2019 року», «Інформація про роботу зі зверненнями громадян у Голованівській райдержадміністрації за 2019 рік».
У приміщенні райдержадміністрації оформлено інформаційний стенд, на якому розміщено Закон України «Про звернення громадян», графіки особистого прийому громадян керівництвом обласної та районної державних адміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації, зразки написання заяв, телефони гарячих ліній керівництва облдержадміністрації, Кіровоградського обласного контактного центру, Урядової «гарячої лінії», «гарячої лінії» керівництва, структурних підрозділів райдержадміністрації тощо. А також, забезпечується висвітлення узагальнених матеріалів щодо роботи із зверненнями громадян через засоби масової інформації та на офіційному сайті райдержадміністрації.
          У зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про звернення громадян», забезпечено функціонування спеціальної форми на офіційному сайті районної державної адміністрації в розділі «Інтернет Приймальня».
Розпорядженням голови райдержадміністрації від 13 березня 2012 року № 98-р запроваджено функціонування «гарячої лінії». Забезпечено щомісячне чергування на телефонній «гарячій лінії» за участі голови та заступників районної державної адміністрації. Інформація про чергового та дату і час проведення телефонної «гарячої лінії» публікується у місцевій газеті. На інформацію, що надійшла від громадян під час телефонних «гарячих ліній», у разі потреби готувалися відповідні доручення та надавалася відповідь.
          У 2019 році надано одноразову адресну матеріальну допомогу жителям району на загальну суму 236 080 гривень та в січні-лютому 2020 року – 26 275 гривень.
У 2019 році до районної державної адміністрації надійшло 671 звернення громадян, що на 280 звернень менше ніж в 2018 році, з них звернулось: на особистому, виїзному прийомі -134; на телефонну «гарячу лінію» та телефон довіри - 22 , що на 38 менше порівняно з 2018
          Протягом січня – лютого 2020 року до районної державної адміністрації надійшло 50 звернень громадян, що на 80 менше ніж з відповідним періодом у 2019 році, з них: на особистому, виїзному прийомі -5; на телефонну «гарячу лінію» та телефон довіри - 0
Колективних звернень у 2019 році надійшло 10, що на 9 менше ніж у 2018 році
           У своїх зверненнях, які надійшли до районної державної адміністрації, порушено 676 (957) питань, що на 281 питань менше ніж в 2018 році. В січні-лютому 2020 року порушено 50 питань, з них позитивно вирішено 9 питань, на 41 надано роз’яснення.
За тематикою проблем вагома частина звернень стосувалася проблем, пов’язаних із соціальним захистом –236 (356), аграрною політикою і земельними відносинами – 64 (104), комунальним господарством – 111 (152), охороною здоров’я – 105 (91), освітою, науковою, науково-технічною, інноваційною діяльністю та інтелектуальною власністю - 27 (39), транспортом і зв’язком – 16 (28), працею та зарплатою – 29 (33), житловою політикою – 7 (13), діяльністю органів місцевого самоврядування – 15 (27), сім’єю, дітьми, молоддю, гендерною рівністю, фізичною культурою і спортом – 9 (6), економічною, ціновою, інвестиційною, зовнішньоекономічною, регіональною політикою та будівництвом, підприємництвом - 1 (5), забезпеченням дотримання законності та охорони правопорядку, реалізацією прав і свобод громадян – 10 (13), діяльність місцевих органів виконавчої влади – 2 (4), екологією та природними ресурсами – 6 (15), діяльність об’єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини – 2 (1), інші питання – 36 (59).
           За результатами аналізу структури звернень протягом 2019 року з’ясовано, що до районної державної адміністрації надійшло за видами звернень: заяв - 670, пропозицій - 1. За суб’єктом: індивідуальних – 660, колективних - 10, анонімних – 1 .
        Протягом січня – лютого 2020 року за видами звернень: заяв - 50, пропозицій 0. За суб’єктом: індивідуальних – 49, колективних - 1, анонімних – 0
Найбільше звернень (скарг) надходить від громадянок Орлатюк Оксани Володимирівни, Сигиди Наталії Олександрівни, Залімової Валентини Володимирівної.
Усі звернення, що надійшли до Голованівської районної державної адміністрації були розглянуті у терміни, встановлені чинним законодавством, а заявникам надавались вичерпні відповіді та роз’яснення. Робота районної державної адміністрації за звітній період в частині розгляду звернень громадян була спрямована на забезпечення всебічного, якісного і кваліфікаційного розгляду порушених громадянами питань.

Збільшити шрифт
A- A A+