Про стратегічну екологічну оцінку

Сьогодні 12 жовтня 2018 року вводиться в дію Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку». Закон імплементує Дерективу 2001/42 ЄС про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля, передбачену Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, та протокол про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті, ратифікований Законом України від 01 липня 2015 року №562.

Даним Законом затверджені Методичні рекомендації із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування для використання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, спеціалістами і науковцями, залученими до консультацій, а також представниками, громадськості, які будуть брати участь у стратегічній екологічній оцінці.

Цей Закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров`я населення, виконання документів державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі – території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Методичні рекомендації затверджено наказом Мінприроди від 10 серпня 2018 року №296 та розміщено на офіційному веб-сайті міністерства за адресою: https://menr.gov.ua/files/docs/nakazy/2018/nakaz_296.pdf.

У зв’язку з цим просимо всіх хто буде брати участь у стратегічній екологічній оцінці керуватись зазначеними рекомендаціями при застосуванні даного Закону.

Збільшити шрифт
A- A A+