Освітленням називають використання світлової енергії Сонця і штучних джерел світла для забезпечення зорового сприйняття довкілля. Освітлення дає сприятливий психофізіологічний ефект, впливає на працездатність людини і на безпеку праці. Раціональне освітлення в цехах промислових підприємств є показником естетики виробництва й високого рівня культури праці. Освітлення є важливим стимулятором організму людини, і тому недостатній рівень його підвищує втому зорового аналізатора у процесі виконання роботи, чим сприяє травматизму.  В умовах виробництва застосовують природне, штучне і комбіноване освітлення. Природне освітлення зумовлюють прямі сонячні промені й дифузне світло небосхилу. Природне освітлення поділяється на бокове (одно – або двостороннє), що здійснюється через світлові отвори (вікна) в…
Власник або уповноважений ним орган розробляє за участю професійних спілок і реалізує комплексні заходи щодо охорони праці відповідно до Закону України "Про охорону праці". План заходів щодо охорони праці включається до колективного договору. Відповідно до статі 162 Кодексу законів про працю України для проведення заходів по охороні праці виділяються кошти і необхідні матеріали. Витрачати ці кошти і матеріали на інші цілі забороняється. Порядок їх використання визначається в колективних договорах.  Статтею 163 КЗпПУ передбачена безоплатна видача спеціального одягу та інших засобів індивідуального захисту працівникам, які задіяні на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або…
Згідно з пунктом 1 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року №442, атестація проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому. Правовою основою для проведення атестації робочих місць за умовами праці є чинні законодавчі та нормативні акти з питань охорони і гігієни праці, Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників,…
Рільництво в сільському господарстві включає комплекс виробничих операцій, серед яких основними є обробіток грунту (орання, боронування, культивація і т.ін.), догляд за посівами (періодичне розпушування грунту, знищення бур’янів і прополювання рослин), збирання врожаю та первинна обробка збіжжя.  Наприклад, збирання й обмолочування зернових культур.  Рільництво вимагає чималих затрат ручної праці, а під час усіх робіт працівники зазнають також тривалої дії різних метеорологічних чинників, шуму, вібраці. Їхня робота пов’язана з вимушеним положенням тіла, вдиханням пилу і газів, причому грунтовий пил може містити агрохімікати. Специфіка праці на сільськогосподарських машинах залежить від конструкції і потужності механізмів. Так, тракторист зазнає дії пилу, шуму і вібрації, вуглецю…
  Виробничий шум — це хаотична сукупність різних за силою і частотою звуків, що виникають у повітряному середовищі і безпосередньо впливають на працездатність.    Джерелами шуму є: всі види транспорту, насоси, промислові об’єкти, пневматичні та електричні інструменти, верстати, будівельна техніка  та інше. З шумом пов’язані деякі технологічні процеси — клепання, карбування, обрубка, вибивка лиття, штамповка, шліфовка, робота на ткацьких верстатах, випробування двигунів та їхніх агрегатів, стендові випробовування на вібростійкість виробів та інше.   Вимірювання шуму проводиться на постійних робочих місцях у приміщеннях, на території підприємств, на промислових спорудах та машинах (в кабінах, на пультах управління і т.п.).    Рівень шуму…
Збільшити шрифт
A- A A+