Юридичний відділ обласного центру зайнятості пропонує ознайомитися з алгоритмом дій роботодавця під час вивільнення працівників у разі прийняття рішення щодо скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпПУ). 1.Звернення до профспілки щодо проведення консультацій із питань скорочення чисельності або штату працівників Це потрібно зробити не пізніше як за 3 місяці до запланованого звільнення. 2.Визначення переважного права на залишення на роботі в разі скорочення чисельності працівників Під час визначення працівників, які підлягають звільненню, необхідно враховувати переважне право на залишення на роботі, яке надається працівникам із більш високою кваліфікацією та продуктивністю праці, що визначено ст. 42 КЗпПУ. Також слід брати до уваги пільгові…
Станом на початок листопада 2019 року, усього по Голованівському районі кількість вакансій складала 78 одиниць. За розмірами запропонованої заробітної плати, представлені вакансії розподіляються таким чином: мінімальна – 7 од.; від мінімальної до 5000 грн – 30 од.; від 5000 до 7000 грн – 8 од.; від 7000 до 10000 грн – 27 од.; від 10000 до 15000 грн – 6 од.; понад 15000 грн – 0 од.; Середній розмір запропонованої заробітної плати у зареєстрованих вакансіях складає 6225 грн. Голованівська районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості
Звільнення працівника з інвалідністю за ініціативою роботодавця з мотивів інвалідності заборонено. Пункт 2 статті 40 КЗпП передбачає розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, зокрема, у разі виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я, що перешкоджає продовженню даної роботи. Отже, звільнення працівника з інвалідністю на підставі пункту статті 40 КЗпП можливе лише у разі: відсутності вакантного робочого місця, посади, на які повинен перевести роботодавець працівника відповідно до медичного висновку; відмови працівника від переведення на іншу роботу згідно з рекомендаціями медичного висновку; якщо згідно з медичним висновком працівник визнається непрацездатним і не визначаються види робіт, які він може…
Згідно зі статтею 6 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504 особам з інвалідністю І і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а особам з інвалідністю III групи — 26 календарних днів. Звертаємо Вашу увагу, що працівникам з інвалідністю за їх бажанням щорічні відпустки повної тривалості надаються до настання шестимісячного терміну безперервної роботи в перший рік роботи на даному підприємстві та в наступні роки у зручний для них час. Особам з інвалідністю І та II груп в обов’язковому порядку за їх бажанням надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 60 календарних…
Відповідно до статті 17 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21 березня 1991 р. № 875, з метою реалізації творчих і виробничих здібностей осіб з інвалідністю та з урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується право працювати на підприємствах, в установах, організаціях (далі — підприємство), а також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом. Згідно зі статтею 12 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694 підприємства, які використовують працю осіб з інвалідністю, зобов'язані створювати для них умови праці з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії (далі — МСЕК)…
Збільшити шрифт
A- A A+