Нормативно-правові акти з питань,що належать до компентенції райдержадміністрації

На виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень голова райдержадміністрації в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Розпорядження голови райдержадміністрації, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання на відповідній території всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами.

Голова райдержадміністрації видає розпорядження одноособово і несе за них відповідальність згідно із законодавством.

Проекти розпоряджень нормативно-правового характеру погоджуються з керівниками відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Акти районної державної адміністрації ненормативного характеру, прийняті в межах повноважень, набирають чинності з моменту прийняття, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію. Ці акти доводяться до виконавців, а при потребі оприлюднюються.

Нормативно-правові акти райдержадміністрації реєструються у Голованівському районному управлінні юстиції і набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх удію.
Збільшити шрифт
A- A A+