Структура райдержадміністрації

Апарат райдержадміністрації

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

Начальник відділу:
ВИШНЕВСЬКА Ольга Олегівна

Головний спеціаліст відділу:
КОНДРАТЮК Марина Петрівна

Головний спеціаліст відділу
ТИМАНОВСЬКА Наталія Олександрівна

телефон: 2-18-60
Електронна адреса:  inbox1@gl.kr-admin.gov.ua;  zag@gl.kr-admin.gov.ua;   skargi@gl.kr-admin.gov.ua

 

Основні завдання відділу:

1) забезпечення єдиної системи діловодства в апараті райдержадміністрації;
2) контроль за термінами проходження і виконання службових документів та дотриманням вимог до документування управлінської інформації та організації роботи з документами в райдержадміністрації незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься в документах, включаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням;
3) надання методичної допомоги з організації роботи щодо ведення діловодства управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації, сільським, селищним головам;
4) підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань діловодства керівництву райдержадміністрації;
5) підготовка проектів розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації, зокрема з питань, що належать до компетенції відділу.
4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) забезпечує впровадження та контролює дотримання структурними підрозділами райдержадміністрації та апарату вимог Інструкції з діловодства, регламенту районної державної адміністрації та національних стандартів;
2) організовує збереження документаційного фонду райдержадміністрації та забезпечує користування ним;
3) приймає, реєструє і подає за призначенням вхідну кореспонденцію, а також внутрішню документацію апарату районної державної адміністрації; реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію, веде електронну базу документів, забезпечує оперативний пошук документів;
4) попередньо розглядає та готує проекти резолюцій до документів, що подаються на розгляд голові районної державної адміністрації;
5) розробляє Інструкцію з діловодства у Голованівській районній державній адміністрації;
6) складає зведену номенклатуру справ апарату районної державної адміністрації, забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають здачі на постійне зберігання до архівного відділу райдержадміністрації;
7) організовує документообіг, формування справ, їх зберігання в апараті райдержадміністрації;
8) вживає заходів до зменшення обсягу службового листування в райдержадміністрації та її структурних підрозділах;
9) проводить регулярно перевірку стану діловодства в структурних підрозділах райдержадміністрації, надає їм необхідну методичну допомогу щодо удосконалення форм і методів роботи з документами;
10) бере участь у впровадженні та використанні інформаційно-телекомунікаційної системи діловодства в райдержадміністрації;
11) здійснює контроль за своєчасним розглядом та проходженням документів в райдержадміністрації;
12) забезпечує дотримання єдиних вимог щодо підготовки документів та організації роботи з ними в умовах електронного документообігу;
13) проводить аналіз інформації про документообіг, необхідної для прийняття управлінських рішень;
14) ініціює та бере участь в організації підвищення кваліфікації працівників райдержадміністрації з питань діловодства;
15) засвідчує гербовою печаткою документи, підписані керівництвом райдержадміністрації;
16) здійснює ведення діловодства в апараті районної державної адміністрації;
17) веде Систему обліку публічної інформації, з дотриманням вимог чинного законодавства України щодо захисту персональних даних;
18) здійснює контроль:
за додержанням строків підготовки проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації та за виконанням резолюцій голови районної державної адміністрації;
за проходженням, підготовкою та оформленням службових документів;
за правильністю користування документами в апараті районної державної адміністрації та технічний контроль за своєчасним виконанням зареєстрованих вхідних документів, що підлягають контролю, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення і які не контролюються структурним підрозділом з питань контролю апарату райдержадміністрації, готує довідки, звіти, інформації з питань діловодства;
за суворим додержанням в апараті райдержадміністрації, її структурних підрозділах державних стандартів, інших нормативів та вимог щодо підготовки, оформлення документів та організації діловодних процесів;
19) веде облік, забезпечує зберігання, розмноження та використання документів з грифом «Для службового користування» відповідно до вимог Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію;
20) забезпечує коригування і друкування проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, реєстрацію і розмноження підписаних розпоряджень, своєчасне доведення їх до відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих комітетів сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян; у необхідних випадках видає копії, витяги з виданих розпоряджень, інших документів; здійснює коригування інших службових документів, які підписує голова районної державної адміністрації;
21) організовує роботу архівного підрозділу апарату районної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях;
22) бере участь у проведенні експертизи наукової і практичної цінності документів під час їх відбору на державне зберігання, готує справи до здачі до архівного відділу райдержадміністрації;
23) забезпечує культуру діловодства, впровадження наукової організації праці, сучасних технічних засобів ведення діловодства в апараті районної державної адміністрації, сприяє підвищенню кваліфікації працівників діловодних служб структурних підрозділів районної державної адміністрації;
24) вживає заходи щодо скорочення термінів проходження і виконання документів, узагальнює та аналізує дані про хід і результати цієї роботи;
26) забезпечує схоронність кутового штампу «Голованівська районна державна адміністрація Кіровоградської області», печатки без зображення Державного Герба України «Загальний відділ» і штампів відділу;
27) завіряє печаткою документи у випадках, передбачених Інструкцією з діловодства в райдержадміністрації та Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях;
28) з метою удосконалення форм і методів роботи з документами впроваджує досвід роботи діловодних служб апаратів інших районних державних адміністрацій області.

Відділ організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації
Відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації
Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації
Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації
Відділ юридичної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи, запобігання і виявлення корупції апарату райдержадміністрації
Сектор контролю апарату райдержадміністрації

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Відділ економічного розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури райдержадміністрації

Начальник відділу:
АРТВІХ Ірина Олександрівна

телефон: 2-19-30
Електронна адреса: eсonomika_gl@i.ua

Державний реєстратор:
КУКУРУЗА Ірина Олександрівна

Головний спеціаліст:
ІЩЕНКО Ольга Вікторівна (відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку)
ТУЗ Юлія Ігорівна

Провідний спеціаліст з питаль цивільного захисту:
ПАЛАМАРЧУК Тетяна Ісаківна

Головний спеціаліст:
САКАЛ Наталія Миколаївна

Головний спеціаліст:
ГОМАНЧУК Наталія Миколаївна

Основні завдання:
1) державної політики економічного і соціального розвитку та у сфері житлово-комунального господарства;
2) державної цінової політики;
3) державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи;
4) державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;
5) підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням;
6)забезпечення організації обслуговування населення підприємствами та організаціями житлово-комунального господарства, надання ритуальних, готельних та інших послуг, виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення;
7) державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно приватного партнерства;
8) єдиної державної зовнішньоекономічної політики.

Сектор (центр) надання адміністративних послуг райдержадміністрації
Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації
Служба у справах дітей райдержадміністрації
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Відділ культури,туризму та культурної спадщини райдержадміністрації
Архівний відділ райдержадміністрації
Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації
Фінансове управління райдержадміністрації
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
Збільшити шрифт
A- A A+